Koulun ja kotien yhteistyöelimenä toimii Koulusolu (vanhempaintoimikunta). Vanhempainiltoja pidetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Oppilashuolto perustuu oppilashuoltoryhmän toimintaan. Ryhmään kuuluvat opettajien lisäksi terveydenhoitaja Marjo Kontinen, kuraattori Eija Kiiski, psykologi Heini Sainio ja erityisopettaja Vesa Koskiaho.

Haminan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

Lupa-anomus poissaoloon koulusta

Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin omassa lähikoulussa

Kuljetushakemus ja Kuljetushakemuksen täyttöohje

Tilaus erityisruokavaliosta

Chromebook siirtoilmoitus kouluille

Pin It on Pinterest

Share This