Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoon kuuluu koulun sosiaalityö ja psykologinen toiminta. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä opiskeluhuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Opiskeluhuoltoryhmä

Koulun opiskeluhuoltoryhmän muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori ja/tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, luokanopettaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Koulupsykologi
Heini Sainio p. 040 592 1241 heini.sainio@kymenhva.fi

Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin.

Koulukuraattori
Minna Tommiska p. 040 594 2373 minna.tommiska@kymenhva.fi

Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja Heidi Takanen p. 040 199 1684 heidi.takanen@kymenhva.fi

Terveydenhoitaja on koululla keskiviikkoisin, paitsi kuukauden viimeisellä viikolla tiistaisin. Avovastaanotto klo 11.30-12.00 (lukuun ottamatta lääkäripäiviä), muutoin ajanvarauksella.

Kouluterveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksia, rokottaa rokotusohjelman mukaisesti, ohjaa oppilaita asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, seuraa pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden selviytymistä kouluyhteisössä ja on asiantuntija terveyskasvatuksessa ja tekee yhteistyötä oppilashuollon työntekijöiden ja kodin kanssa.

Lääkärinvastaanotto ja hammashuolto ilmoitetaan erikseen.

Pin It on Pinterest

Share This