Oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuen taso määräytyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan ja tuki suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tuen suunnittelussa on luokanopettajan tai luokanvalvojan lisäksi tarvittaessa mukana muita koulun opettajia tai oppilashuollon henkilökuntaa. Haminassa oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti omassa lähikoulussa. Mikäli oppilaalle ei vamman tai muun syyn vuoksi pystytä järjestämään tarvittavia tukitoimia omaan lähikouluun, voidaan oppilaan opetus toteuttaa erityisen tuen pienryhmässä.

Yhteystiedot

Laaja-alainen erityisopettaja, Kristiina Viipuri p. 050 501 6211

Erityisluokanopettaja (5-6lk), Heidi Oksanen 22.12.2023 asti p. 050 491 7605

Erityisluokanopettaja (kuntouttava opetus), Riitta Hotakainen 050 5353138 

Psykiatrinen sairaanhoitaja, Asta Tulkki p. 050 911 9670

Konsultoiva erityisopettaja, Henna Ikonen p. 040 1991 839

Pin It on Pinterest

Share This