Visio

Poitsilan koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta ottaen huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Toiminta-ajatus

Poitsilan koulun tehtävänä on luoda puitteet oppilailleen perustietojen, -taitojen ja valmiuksien oppimiseen ja tukea oppilaan kasvua vastuuntuntoiseksi ja omatoimiseksi yhteiskunnan jäseneksi turvallisessa ja rohkaisevassa oppimisympäristössä.

Arvot

1. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
2. Sivistys: Tiedon lisäksi sivistykseen kuuluu myönteinen suhtautuminen itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön.
3. Oppiva yhteisö: Oppimisen ilo ja oivalluksista nauttiminen.

Painotukset

Lukuvuoden 2020-2021 painotusalueena on ekologisuus ja kierrätys.

Kerhot

Kokkikerho 3.-6. -luokkalaisille

Oppilaskuntakerho 3.-6. -luokkalaisille

Pulssikerho 3-6. – kevätlukukaudella

Iltapäiväkerho 1.-2. -luokkalaisille

Kaupungin opetussuunnitelma >>>

Pin It on Pinterest

Share This