Visio

Poitsilan koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta ottaen huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Toiminta-ajatus

Poitsilan koulun tehtävänä on luoda puitteet oppilailleen perustietojen, -taitojen ja valmiuksien oppimiseen ja tukea oppilaan kasvua vastuuntuntoiseksi ja omatoimiseksi yhteiskunnan jäseneksi turvallisessa ja rohkaisevassa oppimisympäristössä.

Arvot

1. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
2. Sivistys: Tiedon lisäksi sivistykseen kuuluu myönteinen suhtautuminen itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön.
3. Oppiva yhteisö: Oppimisen ilo ja oivalluksista nauttiminen.

Painotukset

Lukuvuoden 2022-2023 painotusalueena on kotikaupunkini Hamina.

Kerhot

Iltapäiväkerho 1.-2. -luokkalaisille

Kokkikerho

Liikuntakerho

Oppilaskuntakerho

Parkourkerho 1.4.-luokkalaisille

 

 

Kaupungin opetussuunnitelma >>>

Pin It on Pinterest

Share This