Opiskeluhuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluvat puolestaan terveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä opiskeluhuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Koulupsykologi

Niina Savikurki (vuorotteluvapaalla). Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin.

Koulukuraattori

Minna Tommiska, puh.  040 594 2373. Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Kouluterveydenhoito

Terveydenhoitaja Marjo Kontinen (luokat 1 – 9) paikalla päivittäin. Avovastaanotto klo 10.15-11.00, muulloin ajanvarauksella.
puh. 040 735 3786
marjo.kontinen(at)kymsote.fi tai Wilman kautta.

Koulutapaturmat hoidetaan välittömästi.

Kaikki oppillaat on vakuutettu koulupäivän aikana, koulumatkat mukaan lukien. Jos tapaturman takia, oppilas joutuu käymään terveyskeskuksessa, lääkärin vastaanotolla, on hänen tehtävä asiasta tapaturmailmoitus vakuutusyhtiötä varten koulumme kanslistin kanssa.

Jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän, terveydenhoitaja tai opettaja päästää oppilaan kotiin lepäämään ja merkitsee asian wilmaan. Sairaana ei kannata laittaa lasta kouluun, vanhempi arvioi tilanteen kotona. Jos oppilas jää kotiin sairastamaan, vanhempi ilmoittaa asiasta kouluun wilman avulla tai puhelimitse.

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset kaikille oppilaille vuosittain. 5 lk:lla ja 8lk:lla on laaja terveystarkastus, jolloin terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi, oppilas pyydetään vanhempineen koululääkärin vastaanotolle. Koululääkärinä kaupungissamme toimii Marja Berlin.

Koulunuorisotyö

Haminan nuorisopalvelut tekee koulunuorisotyötä Haminan kouluilla, perusasteella ja toisella asteella.
Nuorisotyöntekijät toimivat Pappilansalmen koululla sekä Vehkalahden koululla säännöllisesti.
Nuorisotyöntekijöitä voi pyytää avuksi myös kaupungin muille kouluille tarvittaessa, esimerkiksi ryhmäytymistoimintaan.

Toisella asteella nuorisopalvelut osallistuu erilaisiin tempauksiin yhdessä Ohjaamon ja Ekamin opiskelijatoiminnan ohjaajan kanssa.

Pappilansalmen koulu
Kaisa Leinonen puh. 050 408 3214
Heidi Kuikko puh. 040 046 6924

Pin It on Pinterest

Share This