Oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuen taso määräytyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan ja tuki suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tuen suunnittelussa on luokanopettajan tai luokanvalvojan lisäksi tarvittaessa mukana muita koulun opettajia tai oppilashuollon henkilökuntaa. Haminassa oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti omassa lähikoulussa. Mikäli oppilaalle ei vamman tai muun syyn vuoksi pystytä järjestämään tarvittavia tukitoimia omaan lähikouluun, voidaan oppilaan opetus toteuttaa erityisen tuen pienryhmässä.

Erityisopettajat

Laaja-alainen erityisopettaja Nina Joffel (yläkoulu), puh. 040 049 3164

Laaja-alainen erityisopettaja Maarit Holm (yläkoulu), puh. 040 199 1314

Laaja-alainen erityisopettaja Jaana Suikkanen (alakoulu), puh. 040 199 1442

Konsultoiva erityisopettaja Henna Ikonen, puh. 040 199 1839

Pin It on Pinterest

Share This