Oppimisen ja koulunkäynnin tuella vahvistetaan oppilaan perustaitoja ja ehkäistään vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Lähtökohtana kasvun ja oppimisen tuelle on toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

Oppilas voi tarvita tukea monien syiden vuoksi. Hänellä voi olla esimerkiksi oppimisen vaikeuksia tai koulumotivaatio-ongelmia. Oppilaalle tarjottava tuki jakautuu perusopetuslain (Opetushallituksen määräys 51/011/2010) mukaan kolmeen portaaseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on hyvinvoiva opiskeluyhteisö.

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon kuuluvat puolestaan terveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki.

Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä opiskeluhuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Koulupsykologi

Niina Savikurki, puh. 040 566 3162. Koulupsykologin tehtävänä on tutkia oppimisvaikeuksia ja tarvittaessa valmistella oppilaiden siirtämistä erityis- tai yleisopetukseen. Koulupsykologi osallistuu myös henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen sekä tarvittaessa huoltajan ja opettajan kanssa kodin ja koulun yhteisneuvotteluihin.

Koulukuraattori

Minna Tommiska, puh.  040 521 5222. Koulun sosiaalityöstä vastaa koulukuraattori. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Kouluterveydenhoito

Terveydenhoitaja Marjo Kontinen (luokat 1 – 6) paikalla maanantaisin ja tiistaisin. Avovastaanotto klo 10.15-11.00, muulloin ajanvarauksella
puh. 040 735 3786
marjo.kontinen(at)kymsote.fi tai Wilman kautta.

Terveydenhoitaja Heidi Takanen (luokat 7 – 9) paikalla maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin. Avovastaanotto klo 10.30-11.30, muulloin ajanvarauksella.
puh. 040 199 1684
heidi.takanen(at)kymsote.fi tai Wilman kautta.

Koulutapaturmat hoidetaan välittömästi.

Kaikki oppillaat on vakuutettu koulupäivän aikana, koulumatkat mukaan lukien. Jos tapaturman takia, oppilas joutuu käymään terveyskeskuksessa, lääkärin vastaanotolla, on hänen tehtävä asiasta tapaturmailmoitus vakuutusyhtiötä varten koulumme kanslistin kanssa.

Jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän, terveydenhoitaja tai opettaja päästää oppilaan kotiin lepäämään ja merkitsee asian wilmaan. Sairaana ei kannata laittaa lasta kouluun, vanhempi arvioi tilanteen kotona. Jos oppilas jää kotiin sairastamaan, vanhempi ilmoittaa asiasta kouluun wilman avulla tai puhelimitse.

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset kaikille oppilaille vuosittain. 5 lk:lla ja 8lk:lla on laaja terveystarkastus, jolloin terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi, oppilas pyydetään vanhempineen koululääkärin vastaanotolle.Koululääkärinä kaupungissamme toimii yleislääketieteen erikoislääkäri Päivi Iisalo.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This