Tiedotus kodin ja koulun välillä hoituu Wilmalla, puhelimitse, sähköpostitse ja erillisin tiedottein.

Etukäteen tiedossa oleva oppilaan poissaolo

Jos oppilas on etukäteen tietoinen, ettei pysty osallistumaan opetukseen tiettyyn aikaan, oppilaan tulee anoa lomaa hyvissä ajoin ennen aiotun poissaolon alkua.

Loman myöntämisen edellytyksenä on, että oppilas suorittaa opettajien hänelle loma-ajaksi antamat tehtävät ja lukee oppikirjoista loman aikana opetettavat asiat.

Mahdollisten rästikokeiden suoritus tapahtuu mahdollisimman pian loman jälkeen opettajan valitsemana ajankohtana.

Loman anomista varten on erityinen Loma-anomuskaavake. Kaavakkeen voi noutaa opettajanhuoneesta tai tulostaa Wilmasta.

Anomus palautetaan luokanvalvojalle tai rehtorille huoltajan allekirjoituksella varustettuna. Viikon mittaiset ja sitä lyhyemmät lomat myöntää luokanvalvoja. Pidemmät lomat myöntää rehtori.

Oppilaan yllättävät poissaolot

Mikäli oppilas sairastuu yllättäen, huoltaja voi ilmoittaa poissaolon Wilmassa.

Autokoulun oppitunnit

Koulu on sopinut autokoulujen kanssa, että ajo-opetus ei menisi päällekkäin koulutyön kanssa.

Linkkejä ja lomakkeita:

Haminan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

Hakemus koulunkäynnistä muussa kuin omassa lähikoulussa

Kuljetushakemus ja Kuljetushakemuksen täyttöohje

Tilaus erityisruokavaliosta

Lupa-anomus perusopetuksesta poissaoloon

Haminan kaupungin perusopetuksen järjestyssäännöt

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytyshakemus

Pin It on Pinterest

Share This