Oppilashuolto
Oppilashuoltoon kuuluu koulun sosiaalityö ja psykologinen toiminta. Tavoitteena on auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään sekä tukea huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä oppilashuoltohenkilöstön puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltoryhmä
Koulun oppilashuoltoryhmän muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori ja/tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Erityisopettaja
Henna Ikonen

Koulukuraattori
Eija Kiiski 040 7766 131

Koulupsykologi

Kouluterveydenhuolto
Minna Harjumaaskola, vastaanotto parillisten viikkojen keskiviikkona, alkaen viikosta 38. Puhelin 040  735 4038

Pin It on Pinterest

Share This