Kirkkojärven koulu

Haminan kaupungin perusopetuksen järjestyssäännöt

Kirkkojärven koulu

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön (1), ja niitä tulee noudattaa kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa mukaan lukien opintomatkat.

1. Minulla on velvollisuus osallistua opetukseen oppivelvollisuuteni ajan.
2. Suoritan tehtäväni tunnollisesti ja pidän kiinni sovituista aikatauluista.
3. Huolehdin, että minulla on mukanani koulunkäynnin kannalta välttämättömät – ja vain
välttämättömät – välineet ja tarvikkeet.
4. Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti.
a. Otan toiset ihmiset huomioon.
b. Annan toisille työskentelyrauhan.
c. Noudatan annettuja ohjeita.
d. Käytän asiallista kieltä.
e. Kunnioitan toisten yksityisyyttä.
5. Vietän välitunnit siihen osoitetulla alueella.
6. Pysyn koulun alueella koulupäivän aikana.
7. Huolehdin omasta ja toisten omaisuudesta sekä ympäristön siisteydestä ja
turvallisuudesta.
8. Säilytän opiskelu- ja kulkuvälineitäni sekä henkilökohtaisia tarvikkeitani niille
osoitetuissa paikoissa.
9. Noudatan mobiililaite- ja nettietikettiä.
a. Käytän mobiililaitteita oppituntien ja muun opetussuunnitelman mukaisen
opetuksen aikana vain opettajan antamien ohjeiden mukaan.
b. Kysyn luvan toisten kuvaamiseen ja kuvamateriaalin julkaisemiseen enkä
levitä toisiin liittyvää tietoa luvatta.
c. Kunnioitan tekijänoikeuksia.
10. En tuo kouluun päihteitä (alkoholi, tupakkatuotteet, huumausaineet) enkä ole
päihteiden vaikutuksen alaisena kouluaikana.
11. En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen
tarkoitettuja esineitä tai aineita.
Lakeihin perustumattomia suosituksia voidaan antaa mm.
● arvoesineiden, makeisten ja energiajuomien tuomisesta kouluun
● asiallisesta pukeutumisesta
● ruokailutavoista
● koulumatkojen kulkemisesta

(1) Perustuslaki, perusopetuslaki, hallintolaki, yhdenvertaisuuslaki, henkilötietolaki, vahingonkorvauslaki,
tupakkalaki ja huumausainelaki ja järjestyslaki.​

 

Pin It on Pinterest

Share This