Husulan koulu

Tiedotus
Tiedotus kodin ja koulun välillä hoidetaan pääsääntöisesti Wilman (sähköinen reissuvihko), puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Vanhempainvartit
Vanhempainvarteissa opettaja tapaa henkilökohtaisesti oppilaan sekä  tämän huoltajan/huoltajat. Vaihtoehtoisesti tilanteen niin vaatiessa vanhempainvartti voidaan pitää Meet-yhteyden kautta.

Vanhempainyhdistys
Koulun vanhempaintoimikunnan tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Toimikunta järjestää myös erilaisia tapahtumia, joiden tarkoitus on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun yhteistoimintaa. Vanhempainyhdistys on avoin kaikille koulun oppilaiden huoltajille.

Pin It on Pinterest

Share This