Oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuen taso määräytyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan ja tuki suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tuen suunnittelussa on luokanopettajan tai luokanvalvojan lisäksi tarvittaessa mukana muita koulun opettajia tai oppilashuollon henkilökuntaa. Haminassa oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään ensisijaisesti omassa lähikoulussa. Mikäli oppilaalle ei vamman tai muun syyn vuoksi pystytä järjestämään tarvittavia tukitoimia omaan lähikouluun, voidaan oppilaan opetus toteuttaa erityisen tuen pienryhmässä.

Yhteystiedot

Erityisopettaja, Tuula Kalmari p. 040 1991 838

Konsultoiva erityisopettaja, Henna Ikonen p. 040 1991 839

Erityisluokanopettajien yhteystiedot löydät ”Yhteystiedot ja luokat” -osiosta.

Pin It on Pinterest

Share This