Aseman koulussa on yleisopetuksen vuosiluokkia 1-6 ja erityisen tuen pienryhmiä sekä esiopetuksessa että vuosiluokilla 1-9. Oppilaita koulussamme on 193. Aseman koulun tiloissa toimii myös esiopetusta antava päivähoidon yksikkö (Aseman esikoulu) sekä iltapäiväkerho.

 

LUKUVUODEN 2021 – 2022 TYÖ- JA LOMA-AJAT (perus- ja lukio-opetus)

SYYSLUKUKAUSI 11.8. – 22.12.2021

    • Syysloma (vko 43) 25.10. – 29.10.2021
    • Joululoma 23.12.2021 – 7.1.2022

KEVÄTLUKUKAUSI 10.1. – 4.6.2022

    • Talviloma (vko 9) 28.2. – 4.3.2022

 

OPPITUNNIT

Kello soi 7.58
1. oppitunti 8.00 – 8.45
2. oppitunti 9.00 – 9.45
3. oppitunti 10.00 – 10.45
4. oppitunti 11.00 – 11.45 tai 11.15 – 12.00 ruokailuvuorosta riippuen
5. oppitunti 12.15 – 13.00
6. oppitunti 13.15 – 14.00
7. oppitunti 14.15 – 15.00

 

PAINOTUKSET

Valtakunnallisista toimenpideohjelmista osallistumme Verso -toimenpideohjelmaan sekä liikuntaa koulupäivään ja sen yhteyteen lisäävään Liikkuva koulu -ohjelmaan. Lisäksi osa vuosiluokista työskentelee Ulos oppimaan -ideologian mukaisesti. Opetuksessa noudatetaan Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

ESIOPETUKSEN OPS / PERUSOPETUKSEN OPS

 

LUVANVARAISET POISSAOLOT

Koulusta poissaolo tulee aina ilmoittaa. Opettaja antaa luvan enintään yhden viikon mittaiseen poissaoloon. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori.

Poissaololupahakemus tulee toimittaa koululle hyvissä ajoin ennen luvanvaraisen poissaolon (esim. lomamatka tai lääkärissäkäynti) alkamista. Koko päivän pituisista poissaoloista tulee aina toimittaa koululle kirjallinen huoltajan allekirjoittama poissaolohakemus. Tarvittaessa hakemuksia saa myös opettajalta, kansliasta sekä Wilmasta. Osapäiväiset poissaololupahakemukset tulee ilmoittaa Wilman kautta kohdassa tuntimerkinnät, ilmoita poissaolosta.

Koulu ei ole velvollinen oppilaan luvanvaraisen poissaolon johdosta antamaan tukiopetusta tai tekemään muita erityisjärjestelyjä. Huoltajan vastuulla on, ettei oppilas jää jälkeen opiskelussa.

 

SAIRASPOISSAOLOT

Sairaspoissaolot tulee ilmoittaa ensisijaisesti Wilman kautta kohdassa tuntimerkinnät, ilmoita poissaolosta.

 

Pin It on Pinterest

Share This