Aseman koulussa on yleisopetuksen vuosiluokkia 1-6 ja erityisen tuen pienryhmiä sekä esiopetuksessa että vuosiluokilla 1-9. Oppilaita koulussamme on 204. Aseman koulun tiloissa toimii myös esiopetusta antava päivähoidon yksikkö (Aseman esikoulu) sekä kaksi iltapäiväkerhoa.

 

LUKUVUODEN 2019 – 2020 TYÖ- JA LOMA-AJAT (perus- ja lukio-opetus)

SYYSLUKUKAUSI 8.8. – 20.12.2019

  • Syysloma (vko 43) 21.10. – 25.10.2019
  • Joululoma 21.12.2019 – 6.1.2020

KEVÄTLUKUKAUSI 7.1. – 30.5.2020

  • Talviloma (vko 9) 24.2. – 1.3.2020

 

LUKUVUODEN 2020 – 2021  TYÖ- JA LOMA-AJAT (perus- ja lukio-opetus)

SYYSLUKUKAUSI  ke 12.8.2020 –  la 19.12.2020

  • Syysloma (vko 43) 19.10.2020-23.10.2020
  • Joululoma 21.12.2020-6.1.2021

KEVÄTLUKUKAUSI to 7.1.2021- la 5.6.2021

  • Talviloma (vko9) 1.3.2021 – 5.3.2021

 

OPPITUNNIT

Kello soi 7.58
1. oppitunti 8.00 – 8.45
2. oppitunti 9.00 – 9.45
3. oppitunti 10.00 – 10.45
4. oppitunti 11.00 – 11.45 tai 11.15 – 12.00 ruokailuvuorosta riippuen
5. oppitunti 12.15 – 13.00
6. oppitunti 13.15 – 14.00
7. oppitunti 14.15 – 15.00

 

PAINOTUKSET
Valtakunnallisista toimenpideohjelmista osallistumme kiusaamisen vastaiseen KiVa Koulu ja Verso -toimenpideohjelmiin sekä liikuntaa koulupäivään ja sen yhteyteen lisäävään Liikkuva koulu -ohjelmaan. Lisäksi osa vuosiluokista työskentelee Ulos oppimaan -ideologian mukaisesti. Opetuksessa noudatetaan Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

ESIOPETUKSEN OPS / PERUSOPETUKSEN OPS

 

LUVANVARAISET POISSAOLOT

Koulusta poissaolo tulee aina ilmoittaa. Opettaja antaa luvan enintään yhden viikon mittaiseen poissaoloon. Pidempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori.

Poissaololupahakemus tulee toimittaa koululle hyvissä ajoin ennen luvanvaraisen poissaolon (esim. lomamatka tai lääkärissäkäynti) alkamista. Koko päivän pituisista poissaoloista tulee aina toimittaa koululle kirjallinen huoltajan allekirjoittama poissaolohakemus. Tarvittaessa hakemuksia saa myös opettajalta, kansliasta sekä Wilmasta. Osapäiväiset poissaololupahakemukset tulee ilmoittaa Wilman kautta kohdassa tuntimerkinnät, ilmoita poissaolosta.

Koulu ei ole velvollinen oppilaan luvanvaraisen poissaolon johdosta antamaan tukiopetusta tai tekemään muita erityisjärjestelyjä. Huoltajan vastuulla on, ettei oppilas jää jälkeen opiskelussa.

 

SAIRASPOISSAOLOT

Sairaspoissaolot tulee ilmoittaa ensisijaisesti Wilman kautta kohdassa tuntimerkinnät, ilmoita poissaolosta.

 

Pin It on Pinterest

Share This