Ajankohtainen tapahtumatiedotus löytyy Wilmasta, kohdasta Tiedotteet
VANHEMPAINTAPAAMISET

Kaikilla vuosiluokilla järjestetään ainakin kerran lukuvuodessa koko luokan/koulun vanhempainilta sekä opettajan ja huoltajan/lapsen välinen keskustelutilaisuus, eli ns. vanhempainvartti, lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Kolmiportaisen tuen toteuttamiseen liittyviä HOJKS- /HOPS-/pedagogisen arvion/pedagogisen selvityksen palavereja järjestetään tarpeen mukaan.

 

VANHEMPAINYHDISTYS

Vanhempainyhdistys järjestää lukuvuosittain koulun oppilaille ja perheille sekä henkilökunnalle ja esikoululle suunnattuja iltatapahtumia:

  • Halloween-juhla
  • Joulumyyjäiset
  • the Discoja Bastionissa
  • Kevätkarkelot yhteistyössä paikallisten yhdistyksien, yrityksien ja yhteisöjen kanssa

Toiminnasta kertynee varat käytetään yhteiseksi hyväksi.
Vanhempainyhdistyksen sähköpostiosoite: asemankoulunvanhempainyhdistys(at)gmail.com

Jokaisella yleisopetuksen vuosiluokalla on myös ns. luokkatoimikunta, joka keskittyy pääasiassa toiminnallisten ja elämyksellisten retkien suunnitteluun ja rahoitukseen. Osa luokkatoimikuntien ideoimista tapahtumista järjestetään oppilaiden koulupäivän aikana, osa varsinaisen koulupäivän ulkopuolella.

Koulun vanhempainyhdistyksellä on oma, julkinen Facebook-sivusto

Linkkejä ja lomakkeita:

Pin It on Pinterest

Share This