Psykologi

Milja Kuitunen työskentelee Haminan lukion ja Ekamin Haminan kampuksen opiskelijoiden koulupsykologina. Psykologi tukee opiskelijoiden kykyä opiskella ja oppia auttamalla heitä psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpidossa ja parantamisessa sekä toteuttamalla tarvittaessa psykologisia tutkimuksia liittyen havaittujen oppimisen vaikeuksien arviointiin.

Puh: 040 199 1599
Sähköposti: milja.kuitunen@hamina.fi
Yhteydenotot myös Wilman kautta.

Terveydenhoitaja

Kirsi Lampikari työskentelee Haminan lukion ja Ekamin Haminan kampuksen opiskelijoiden terveydenhoitajana. Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa terveydellisissä asioissa. Terveystarkastus tehdään ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna. Sairauksien hoito tapahtuu yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa.

Puh: 040 522 2491
Sähköposti: kirsi.lampikari@kymsote.fi
Yhteydenotot myös Wilman kautta

Opiskelukuraattori

Riikka Nieminen työskentelee Haminan lukion ja Ekamin Haminan kampuksen opiskelukuraattorina. Yhteyttä voi ottaa esim. seuraavissa tilanteissa:
• Opiskelu tuntuu haastavalta
• Henkilökohtaiset elämäntilanteet
• Kriisit
• Olet uupunut, väsynyt tai tunnet olevasi masentunut.

Puh: 050 576 0023
Sähköposti: riikka.nieminen@hamina.fi
Yhteydenotot myös Wilman kautta.

Erityisopettaja

Satu Lepistö työskentelee Haminan lukion erityisopettajana. Erityisopettaja suunnittelee ja toteuttaa tukitoimia, jotta opinnoista on mahdollista selviytyä oppimisvaikeuksista tai muista haasteista huolimatta. Erityisopettajaan kannattaa ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi opiskelun aikatauluttamiseen tai oman oppimistyylin löytämiseen ja opiskelutaitojen kehittämiseen tarvitaan apua. Lisäksi erityisopettaja vastaa lukitesteistä ja laatii Ylioppilastutkintolautakunnalle menevät lausunnot yo-kokeen erityisjärjestelyjen tarpeesta.

Puh: 050 340 0470
Sähköposti: satu.lepisto@hamina.fi
Yhteydenotot myös Wilman kautta.

 

Pin It on Pinterest

Share This