Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Haminan kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän laajuisina kuvataiteessa ja teatteritaiteessa.

KUVATAIDE

Taiteen perusopetuksen kuvataiteen kuntakohtainen opetussuunnitelma

Linkit kuvataidekoulun sivuille:

www.haminankansalaisopistonkuvista.blogi.net
https://www.facebook.com/haminankuvataidekoulu

TEATTERITAIDE

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen kuntakohtainen opetussuunnitelma

Linkit Teatteritaiteen perusopetuksen sivuille:

https://www.facebook.com/search/top/?q=haminan%20kansalaisopiston%20nuorisoteatteri
https://www.facebook.com/search/top/?q=haminan%20kansalaisopiston%20lapsiteatteri

 

 

Pin It on Pinterest

Share This