Opetustoiminta käynnistyy kevätlukukaudella poikkeuksellisesti vasta viikolla 3 (18.1.2021 eteenpäin). Koronarajoitukset ja suositukset jatkuvat kansalaisopiston toiminnassa ja jatkavat etäopetusta 14.2.2021 saakka.

KEVÄTLUKUKAUSI 2020-2021

 

  • KURSSIT, JOIDEN KOHDALLA OPINTO-OPPAASSA LUKEE NIIDEN VOIVAN ALKAA TAI JATKUA ETÄKURSSINA, KÄYNNISTYVÄT ETÄOPETUKSENA 18.1.2021 LUKIEN. MYÖS NE, ALLE 15-VUOTIAIDEN KURSSIT, JOILLA OSALLISTUMISMÄÄRÄ YLITTÄÄ 10 (MUKAAN LUKIEN OPETTAJAT) JA JOTKA OVAT ILMOITETTU VOIVAN ALKAA ETÄKURSSEINA, KÄYNNISTYVÄT ETÄOPETUKSENA.
  • YKSILÖOPETUSTUNNIT (MUSIIKKI) VOIVAT ALOITTAA LÄHIOPETUKSENA, ERIKSEEN SOVITUSTI. VARMISTA OPETTAJALTA TUNTI JA OPETUSTILA!
  • KAIKKI MUUT KURSSIT ALKAVAT TÄMÄNHETKISEN TIEDON MUKAAN LÄHIOPETUKSENA 15.2.2021 ALKAEN. MYÖS ETÄKURSSINA ALKANEET SIIRTYVÄT TÄLLÖIN LÄHIOPETUKSEEN.

 


 

Haminan kansalaisopisto järjestää aikuisille vapaan sivistystyön opetusta sekä lapsille ja nuorille teatteri- ja kuvataiteen perusopetusta.

Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat myös järjestää koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa. Haminan kansalaisopisto järjestää opetusta Haminan kaupungin sekä Virolahden ja Miehikkälän kunnan alueella.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Haminan kaupungin koronatiedote

 

Pin It on Pinterest

Share This