Opinto-ohjaaja

Anni Sarell työskentelee Haminan lukion opinto-ohjaajana. Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea, auttaa ja ohjata opiskelijoita siten, että jokainen opiskelija selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan lukiossa ja kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja itselleen soveltuvia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja.

Opinto-ohjaaja vastaa luokkamuotoisesta ohjauksesta sekä erityisesti opinto-, koulutus- ja urasuunnitelmia koskevasta ohjauksesta. Luokkamuotoisessa ohjauksessa käsitellään sellaisia opinto-ohjaukseen liittyviä asioita, joita ei ole tarpeen käsitellä jokaisen opiskelijan kanssa erikseen. Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta opiskelijan oman opiskeluohjelman laatimisessa ja urasuunnittelussa.

Puh: 040 183 7667
Sähköposti: anni.sarell@hamina.fi

Yhteydenotot myös Wilman kautta.

 

Erityisopettaja

Satu Lepistö työskentelee Haminan lukion erityisopettajana. Erityisopettaja suunnittelee ja toteuttaa tukitoimia, jotta opinnoista on mahdollista selviytyä oppimisvaikeuksista tai muista haasteista huolimatta. Erityisopettajaan kannattaa ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi opiskelun aikatauluttamiseen tai oman oppimistyylin löytämiseen ja opiskelutaitojen kehittämiseen tarvitaan apua. Lisäksi erityisopettaja vastaa lukitesteistä ja laatii Ylioppilastutkintolautakunnalle menevät lausunnot yo-kokeen erityisjärjestelyjen tarpeesta.

Puh: 050 340 0470
Sähköposti: satu.lepisto@hamina.fi
Yhteydenotot myös Wilman kautta.

 

Pin It on Pinterest

Share This