Tutorit

Haminan lukion tutorit.

Tutorit lukuvuonna 22-23

Mitä on tutorointi?

Tutorointi tarkoittaa tukemista, auttamista, opastamista ja ohjaamista. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat auttavat uusia lukiolaisia sopeutumaan uuteen oppilaitokseen ja lukio-opiskeluun. Tutorointi on päämäärätietoista toimintaa, jonka tavoitteena on helpottaa lukio-opintojen aloitusta. Tutorit edistävät ryhmäytymistä erilaisten harjoitusten ja leikkien avulla lukuvuoden aikana. Tämän lisäksi tutorit markkinoivat lukiota 9-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Aktiivisesta tutor-toiminnasta on mahdollista saada kurssi/opintojakso. Tutoreiden ohjaavana opettajana toimii opinto-ohjaaja Anni Hartikainen.

Kuka on tutor?

Tutor on toisen tai kolmannen vuoden opiskelija, joka toimii ensimmäisen vuoden opiskelijoiden apuna ja tukena koko ensimmäisen lukiovuoden. Tutor tutustuttaa uudet opiskelijat lukioon ja sen käytänteisiin. Tarkoituksena on, että tutor kertoo uusille lukiolaisille niitä asioita, joita olisi itse halunnut kuulla aloittaessaan lukion. Tutorit valitaan huhtikuussa ja toukokuussa he saavat koulutuksen tehtäväänsä. Keväällä tutorit suunnittelevat tuleville lukiolaisille ryhmäytymistä yhteistyössä opettajien kanssa. Ryhmäytyminen aloitetaan elokuussa heti ensimmäisenä koulupäivänä.

Miksi tutorointia?

Tutortoiminnan tavoitteena on parantaa yhteisöllisyyttä ja tutustuttaa uusia opiskelijoita toisiinsa. Tutorit pyrkivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan positiivisesti koulun ilmapiiriin ja yhteishenkeen. Toiminnan on tarkoitus tuottaa iloa uusille opiskelijoille ja tuoda samalla vaihtelua koulun arkeen. Tutorit toimivat linkkinä vanhojen ja uusien opiskelijoiden sekä opettajien välillä. Koemme, että tutortoiminta on tärkeä osa lukiomme toimintaa ja pyrimme kehittämään sitä vuosittain.

 

Hallitus

Halutus – mikä se on?

Halutus on Haminan lukion oppilaskunnan hallitus. Se valitaan kerran lukuvuodessa vaaleilla, joissa kaikki oppilaat ja opettajat saavat äänestää ehdokkaita. Halutus ajaa
Haminan lukion opiskelijoiden etuja, osallistuu kouluviihtyvyyden kehittämiseen, osallistuu koulun tapahtumiin aktiivisesti ja järjestää teemapäiviä pitkin lukuvuotta.

Haminan lukion opiskelijakunnan hallitus

Hallitus lukuvuonna 23-24:

Puheenjohtaja: Ronja Kaurala

Varapuheenjohtaja: Selja Kivekäs

Sihteeri: Timi Karppinen

Rahastonhoitaja: Aava Mankinen

Tiedotusvastaava: Lyyti Haapanen

Tapahtumavastaava: Saara Haikala

Tapahtumavastaava: Titta Rahkonen

Hankintavastaava: Daniel Koho

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This