Lukiokoulutuksen historia Haminassa ulottuu vuoteen 1894, jolloin perustettiin Haminan Suomalainen Yhteiskoulu. Nimenmuutosten (Haminan Yhteislyseo, Linnoituksen lukio) jälkeen toiminta on jatkunut Haminan lukiona. Haminan ja Vehkalahden kuntaliitoksen jälkeen Vehkalahden lukio lopetti itsenäisenä lukiona v. 2004 ollen viimeisen toimintavuotensa osa Haminan lukiota. Siitä alkaen alueella on toiminut yksi lukio.

Nykyään Haminan lukio toimii Ekamin tiloissa, K-siivessä (Erottajankatu 21). Päätoimisia opiskelijoita on noin 250, joiden lisäksi noin 30 ammattilukiolaista suorittaa lukio-opintoja koulussamme. Opettajia on runsaat kaksikymmentä.

Haminan lukio on monipuolinen oppilaitos. Valinnaiskursseja on koulun kokoon nähden runsaasti eri oppiaineissa.

Olemme osana Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemiaa (EKA), joka mahdollistaa tavoitteellisten urheilijoiden aamuharjoittelun. Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia on osa valtakunnallista urheiluakatemiaverkostoa. Haminan lukio on kuulunut EKA:aan jo noin 15 vuotta. Vuosittain noin 40 Haminan lukion opiskelijaa osallistuu akatemiatoimintaan.

Koulumme ilmapiiri on avoin ja viihtyisä. Aktiivinen oppilaskunta on tärkeä osa koulumme toimintaa. Mikäli yleissivistyksen lisääminen ja laajat jatko-opintomahdollisuudet kiinnostavat, on Haminan lukio oiva vaihtoehto lukio-opintojen suorittamiseen.

       

Pin It on Pinterest

Share This