Husulan esiopetuksessa toteutetaan esiopetusta valtakunnallisen ja Haminan kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetuksessa painottuu toiminnallisuus; lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, itseään ilmaisten myös taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Liikunta- ja luontokasvatus kulkevat tärkeänä teemana läpi toimintakauden ja esikoulun ympäristö antaakin loistavat puitteet retkille lähiympäristöön. Keskitymme esiopetuksen arjessa lasten vahvuuksiin, oppimisen iloon ja lapsista lähteviin ajatuksiin.

Keskiössä on myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen päivittäisen leikkipedagogiikan ja monipuolisen toiminnan keinoin. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen on keskeistä myös kiusaamisen ennaltaehkäisyssä.

Pin It on Pinterest

Share This