Esiopetuspäivä koostuu opetustuokioista, ohjatusta toiminnasta ja leikistä. Esiopetuksen arjessa lapsi kartuttaa työskentelytaitojaan, samoin tunne- ja vuorovaikutustaitojaan.

Opetusmenetelmiämme ovat mm. liikunta, leikki, oppituokiot, tutkiminen, itseilmaisu ja retket.

Käytämme Pikkumetsän esiopetusmateriaalin teemoja lasten kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Pin It on Pinterest

Share This