Päivitetty 10.4.2020 8.00 Haminan kaupunki kokoaa yrittäjille suunnattua hyödyllistä tietoa sekä linkkejä koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen. Päivitämme tietoa näille sivuille.

Kaupungin tuki yrittäjille

Haminan kaupunginhallitus on kokouksessan 30.3.2020 päättänyt ottaa käyttöön yritysten taloudellisen tilan helpottamiseen tähtäävät toimet. Lisäksi kaupunginhallitus on pyytänyt kaupungin tytäryhtiöiltä yrityskohtaiset suunnitelmat kyseisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

Kaupunginhallituksen päätös löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Voimassa olevat tuet lyhyesti

Rahoitukset poikkeustilanteessa:

 1. Finnvera, takausvaltuuksien lisäys
 2. Business Finland, esiselvitykseen max. 10 000 € ja kehittämiseen max. 100 000 €, omavastuu 20 %, suunnattu erityisesti matkailu- ja ravintola-alalle, joissa yli 5 työntekijää.
 3. Ely-keskukset, suunnattu työnantajayrityksille, joissa 1–5 työntekijää. Todennäköisesti on käytännössä kuin em. Business Finlandin rahoitus. Tuki tulee hakuun näillä näkymin tiistaina 31.3.2020.
 4. Ely-keskusten kehittämispalvelut, normaali omavastuusosuus 300,00 € on pudotettu 30,00 euroon.
 5. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tuki yksinyrittäjille on nyt haussa. Lisätietoa täällä.

Cursor neuvoo yrittäjiä poikkeustilanteissa

Cursorin yritysneuvojat ovat tukenasi myös koronavirustilanteessa. Autamme ja neuvomme kaikissa yrittämiseen ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa, myös haasteiden selättämisessä. Lisätetoja täältä.

Haminan Energian Oy:n, Haminan Voima Oy:n ja Haminan Veden laskut

Jos on tarve, niin heidän kanssaan kannattaa viipymättä aloittaa neuvottelut maksujärjestelyistä ja -suunnitelmista.

 • Haminan Vesi
  palvelunumero: 05 749 2510, ma – pe klo 9 – 11 ja 13 – 15
 • Haminan Energia Oy
  laskutuksen asiakaspalvelu 09 2315 0430
 • Karhu Voima Oy
  laskutuksen asiakaspalvelu 09 2315 0431

Ajankohtaista Verohallinnolta

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Myös ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta voit pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä. Myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Lue yritysten veroasioista Verohallinnon sivuilta.

Finnveran rahoitusmahdollisuudet poikkeustilanteessa

Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Molemmissa takauksissa asiakkaan pankki tekee sähköisen hakemuksen Finnveralle, ja Finnvera tekee päätöksen 80 prosentin takauksesta ennalta sovittujen kriteerien perusteella.

Suhdannetilanteen edellyttämään rahoitukseen on mahdollista hyödyntää muitakin Finnveran rahoitusvälineitä kuten takauksia, lainoja, joukkovelkakirjalainoja tai juniorilainoja. Rahoituksen edellytyksenä on kaikissa ratkaisuissa se, että yrityksellä on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

Lue rahoitusmahdollisuuksista Finnveran sivuilta.

Business Finlandin häiriötilannerahoitus

Business Finland avaa kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin, esimerkiksi matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa.

Lue häiriötilannerahoituksesta Business Finlandin sivuilta.

Pin It on Pinterest

Share This