Lii­kun­ta­neu­von­ta on yk­si­löön koh­dis­tu­vaa ter­vey­den edis­tä­mis­tä. Se on tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti ter­vey­ten­sä ja hy­vin­voin­tin­sa kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti liik­ku­vil­le. Lii­kun­ta­neu­von­nan ta­voit­tee­na on, et­tä asia­kas mo­ti­voi­tuu liik­ku­maan it­sel­leen mie­lui­sal­la ta­val­la, omaa ter­veyt­tään ja hy­vin­voin­tiaan edis­täen.

 

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu kaikille haminalaisille, jotka ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan.

Liikuntaneuvojan avulla saat uusia vinkkejä ja ohjausta liikuntaharrastuksen parissa.

Liikuntaneuvontaprosessi kestää 6kk.

 

Ota yhteyttä liikuntaneuvojaan:

Pyry Liikkanen
pyry.liikkanen@hamina.fi
040 199 1779

Aikuisten liikkumisen suositusta kuvaava kartio, joka muodostuu lohkoista

                                               UKK-instituutti/liikkumisensuositus

 

Pin It on Pinterest

Share This