Hei Haminalainen! Kaupunki vastaa elinympäristösi toimivuudesta ja viihtyvyydestä sekä monista käyttämästäsi palveluista. Töissä kaupungilla on reilut 700 työntekijää. Henkilötilinpäätös esitetään ensimmäistä kertaa tässä muodossa. Tilastotietojen sijaa haluamme, että voit nähdä kuvin ja videoin henkilöstömme panokset sujuvan arjen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Henkilöstöön liittyvät tilastotiedot löytyvät myöhemmin tilinpäätöksestä. Haminan kaupunki haluaa osallistaa kaikki haminalaiset luomaan hyvää elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä! Tähän me kaikki reilut 700 työntekijää tulemme kiinnittämään jatkossa erityistä huomioita. ystävällisin terveisin Pia Nordman, henkilöstöpäällikkö

Siiloista siltoihin – yhteistyötä yli rajojen:

Hätäensiapu-koulutus kesätyöntekijöille työllisyysyksikön organisoimana:

 

Lupa kokeilla:

Kaupungissamme on tehty erilaisia kokeiluja, joissa voidaan tehdä yhteistyötä eri toimialojen välillä ja, joilla on voitu ilahduttaa haminalaisia.

 

Tilapalvelut ja Pyhällön päiväkoti tekivät yhdessä linnunpönttöjä:

 

Hoivakotien nimipäivä:

Hei,
Olemme suunnitelleet pientä hyvänmielen tuottamista kaikille Hoivapuolen asiakkaillemme.
Onnittelemme sairaalan ja hoivakotien asukkaita/potilaita nimipäivänä pienen makeisen myötä.
Emme pysty suuria muistamisia järjestämään laajan asiakasryhmän vuoksi, mutta toivomme tämän pienen muistamisen tuovan iloa ja hyvää mieltä kaikille asiakkaillemme.

Jaamme hoivakodeille makeispusseja, joista henkilökunta voi tarjota päivänsankarille makeisen pikku runon myötä.

Laitamme kahdenlaisia karamelleja, niin myös maidottomat saavat oman makeisensa.
Aloitamme kesäkuussa muistamiset.

terveisin Sairaalan keittiön väki

 

Puuropäivä:

27.9.2019

vietimme koko kaupungin yhteistä Puuropäivää. Puuroa tarjoiltiin kaupunkilaisille kaupungin eri toimipisteissä, kuten kouluilla, päiväkodeilla, terveysasemalla.

 

Unelmien leikkipaikka:

Viherpalvelujen työntekijöiden ja varhaiskasvatuksen opettajan kanssa yhteistyössä toteutettiin onnistuneesti Tompurinmäelle Unelmien leikkipaikka. Projektissa osallistettiin erityisesti lapsia mukaan suunnitteluun.

 

Tapion ja Jennyn sisäisen kehittäjän kokeilu – haastattelun havainnointi

Aiheena on rekrytointi ja erilaisten osaamisten hyödyntäminen muussakin kuin omassa työssä.

 

Elinkeino- ja vetovoimapalvelut

Maaseutupalvelut

Maaseudun vuosikellosta näkee 2019 vuoden kokonaisuuden

Maaseutupalvelut järjestivät kaupungin muille sektoreille Tyhypäiviä erilaisilla sisällöillä. 

Varhaiskasvatuksen väkeä vieraili muunmuassa maatiloilla.

 

   Osaa tyhyilijöistä kuljetettiin myös kauramoottorilla!

 

Maaseutupalvelut kutsuivat kaikki kohtamaan pulkkamäessä:

 

Viherpalvelut

Asiakkaita osallistava Meltin koirapuisto-palvelumuotoilu pilotti toteutettiin 2019 

 

Hyvinvoinnin edistäminen

Kulttuuripalvelut

Kuntien kulttuuritoimintaa ohjaava laki muuttui 2019, siitä lisätietoa täältä.

Kuinka palkkaan kuntataiteilijan?

Kuinka palkkaan kuntataiteilijan? on kulttuuripalveluidemme kehittämä malli, jonka avulla kunta voi työllistää kuntataiteiljan. Kulttuurituottajamme Ilkka Muurman ja Tomi Pekkola esittelivät Hamina ja kuntataiteilija-mallia Kulttuurituottajien seminaarissa Jyväskylässä.

Pellen patsas sai kesäkuussa uuden käden rälläkällä katkaistun tilalle.

Kuvan otti Ilkka Muurman.

 

Liikuntapalvelut

SäpinäSeniorit

Keskiviikkoaamupäivisin kokoontuivat SäpinäSeniorit eri puolilla Haminaa. SäpinäSeniorittapahtumat jatkuvat taas vuonna 2020.


Tapahtuma kokoaa ihmisiä hyvinvointiteemojen äärelle, liikkumaan ja tapaamaan kanssaihmisiä. SäpinäSeniorit on ilmainen tapahtuma, jossa kohdataan eri paikoissa: liikuntahalleilla, luentosalissa, palloiluhallissa. Vuonna 2019 kävijämäärä oli keskimäärin 14 jokaisessa tapahtumassa. Kaikkein suosituin oli Tarmolan luontopolku vanhusten viikolla 9.10. Silloin paikalla oli yli 70 ulkoilijaa.

 

Ruissalon liikuntahalli

Ruissalon liikuntahallin uima-allastilat muutettiin v.2019 aikana kamppailu-urheilukeskukseksi. Monipuolisista tiloista löytyy nyt kuntosali, tatami ja nyrkkeilykehä.

 

 

Kirjastopalvelut

Ruissalon kirjasto

  • Terveyskioski on pitänyt tietoiskuja erilaisista aiheista Ruissalossa, sekä kirjastonhoitaja on vienyt tietoa kirjaston toiminnasta terveyskioskille
  • Liikuntapuoli on järjestänyt yhdessä Ruissalon kirjaston kanssa ohjelmaa alueen asukkaille; tietoiskuja, sekä tuolijumppaa joka viikko koko vuoden. Myös peli ja toiminta iltapäivä oli ohjelmassa.
  • Askartelupiiri oli 2019 erittäin suosittu. Aloite tuli koulun puolelta, jolloin kuvaamataidon opettaja tiedusteli kirjastolta mahdollisuutta järjestää erilaista askartelua. Tilaisuuteen osallistui myös varhaiskasvatuksen iltapäiväkerho, sekä alueen asukkaita lapsista mummoihin ja vaareihin. Siis kaikille mukava toimintahetki kerran kuukaudessa.
  • Nuorisotoimen kanssa olemme järjestäneet nuorille yhteisiä iltoja ja kuunnelleet heidän murheita ja toiveita. Toiminnan tuloksena käynnistyi mopotalli hanke, sekä nuorille yhteisen toimitilan etsintä, sekä toteuttaminen, joka nuorisotilan osalta avautunee vihdoin tänä keväänä.

Lukukoirat tulivat mukaan kuvaan viime vuoden toimintaan. Lapset ja nuoret ovat ottaneet toiminnan innolla vastaan.

Kasvatus- ja koulutuspalvelut

Varhaiskasvatus ja opetuksen tuki

Positiivinen pedagogiikka jalkautuu koko kaupungin teemaksi tulevana vuonna

Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on, että lapselle tarjotaan sellainen ympäristö ja sellaiset työkalut, joilla hän oppii vahvistamaan omaa hyvinvointiaan.  Positiivisessa pedagogiikassa tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, tunnetaitojen ja ajattelutaitojen vahvistamista ja se keskittyy kannustavaan palautteeseen sekä ratkaisukeskeisyyteen. Aivan kuten Versossa. Versolla ja positiivisella pedagogiikalla on paljon yhteistä.

Koulukuraattori Eija Kiiski kirjoitti Versosta

 

Eväitä arkeen-valmennus

Nepsy-valmennus Haminassa vuonna 2019

 

Esteetön viestintä ja kielenkehityksen tuki

Varhaiserityisopettaja Paula Melartin ja puheterapeutti Aino-Maaria Talsi työskentelevät vahvasti lasten kielellisten taitojen kehittämiseksi. Tärkeänä teemana on esteetön viestintä, jotta jokaisella lapsella olisi keino tulla ymmärretyksi. Hamina on Suomessa toinen kaupunki, jossa puheterapeutti työskentelee varhaiskasvatuksessa.

 

Kulttuuritulkki ja varhaiskasvatuksen psykologi

Varhaiskasvatuksessa uusina tekijöinä ovat kulttuuritulkki Kärmeniemi Nadezda ja varhaiskasvatuksen psykologi Hanna Hummel. Videolla he kertovat työnkuvastaan.

 

Kuntouttavan luokan perustamisprosessi

Vuosi 2019 oli erityisopetukselle rohkeiden muutosten vuosi

Haminan kaupungin erityisopetusta kehitettiin vuoden 2019 aikana rohkealla asenteella. Suunnittelu- ja kehittämistyötä toteutettiin asiakaslähtöisesti sekä katse tulevaisuuteen suunnaten. Työlle asetettiin kolme tavoitetta, joista ensimmäinen oli luoda malli siitä, miten kolmiportaisen tuen palveluihin ohjaudutaan. Lisäksi tavoitteena oli yhtenäistää erityiseen tukeen liittyviä käytänteitä sekä vahvistaa nivelvaiheissa tehtävää yhteistyötä. Haminan kaupungin erityisen tuen koordinaattori, Pappilansalmen koulun apulaisrehtori Hanna Sipola kirjoitti aiheesta:

Erityisen tuen kohokohdat 2019

 

Opetus- ja nuorisopalvelut

Perusopetus ja nuorisotyö

Husulan koulun vuosi 2019

Vuonna 2019 Husulan koulun henkilöstöllä oli poikkeava tilanne, kun vanha koulu oli menossa purkuun ja uutta koulua suunniteltiin kovalla kiireellä. Samalla opettajat ja oppilaat olivat väistötiloissa kolmessa eri paikassa, Kannusjärven, Poitsilan ja Vehkalahden kouluilla.

Opettamisen ohella suunnittelimme tulevalle koululle mahdollisimman monipuolista käyttöä sekä sen kalustusta ja tulevaa pihaa, josta on tulossa koko kylän piha. Pihaa suunniteltaessa oppilaat olivat avainroolissa. Suunnittelussa huomioitiin myös sidosryhmät ja heidän toiveensa.

 

 

 

 

Koulun värimaailma tulee Haminan kaupungin väreistä. Koulun ulkoisen suunnittelun lisäksi olemme miettineet koulun kehittämistä väistötiloissa ollessa ja henkilökunta on voinut kokeilla uusia työtapoja ja tuoda niistä uusia hyviä käytänteitä uuteen kouluumme ja jakaa ne toisten kanssa.

 

 

 

 

Vuoden kohokohdaksi muodostui uuden moduulikoulun valmistuminen joulukuun lopussa.

 

Lukio-opetus

Haminan lukion laadukas toiminta on useana vuonna näyttäytynyt hyvinä oppimistuloksina. Keväällä 2019 opiskelijoiden menestys oli erityisen hyvää, kun yo-kirjoitustulos oli Kymenlaakson paras.

Aloitimme uuden LOPS 2021 opetussuunnitelmatyön verkostoituen Kotkan lukioiden kanssa, ja olemme mukana hankkeessa, jonka puitteissa olemme kehittäneet yhteisopettajuutta. Opiskelijoiden kotiseututuntemusta parannettiin keväällä Hamina-teemapäivässä ja syksyllä järjestettiin Hyvinvointipäivä kaikille lukiolaisille. Kuvataideryhmä on vuosittain mukana Valojen yössä ja hyväntekeväisyyskonsertti pidettiin joulukuussa.

Kansainvälinen toiminta on niin ikään vakiintunutta, saksan opiskelijat kävivät itse matkalla keväällä ja vieraita lukioomme saimme loppukesällä.

 

Nuorisopalvelut

Nuorten hyvinvointiohjelma 2018-2020, ohjaa nuorisopalveluiden henkilöstön kehittämistä ja toimintaa.

   

Nupan kesä 2019 on kooste kesän toiminnasta ja viime vuoden uusista tuulahduksista!
Nupan syksy 2019 tiedote esittelee syksyllä startattuja toimintoja!

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa on kehitetty toiminnallista oppimista liikunnan avulla, ja tuotu esille ulkoliikunnan pedagogiikan
mahdollisuudet oppimisessa.
Projektista kirjoitti kuvauksen varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäjä Johanna Oleander:
Lisää liikuntaa lapsille -liikuntaprojekti

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksenpalvelut ovat matalankynnyksen kohtaamispaikkoja, jotka tarjoavat lapsiperheille ohjattua toimintaa ja yhdessä olemista. Haminan avoimessa varhaiskasvatuksessa vastataan aina asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Viime vuonna käynnisteltiin mm. uusia ryhmiä, jotka kutsuivat koko perheen liikkumaan.

Kurkitien päiväkoti:

Kurkitien päiväkodilla on kehittämisen hengessä kokeiltu erilaisia pajaviikkoja, suunniteltu uudelleen nukkarikäytäntöjä ja paljon muuta. Aiheesta lisää voit lukea täältä:

Kurkitien päiväkodin onnistumisia henkilöstökertomukseen -esittely

 

Linnoituksen päiväkoti: Lasten tekemä esittelyvideo

Pin It on Pinterest

Share This