Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti yleisen uimahallin, uimarannan, kylpylän sekä yleisen virkistymis-, kuntoutus- ja hieronta-altaan veden laatua. Uimavesinäytteiden lukumäärä määräytyy pääasiassa kävijämäärän mukaan. Yleisten uimarantojen vedenlaatua seurataan uimakauden aikana säännöllisesti. Sekä uima-altaiden että yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset pidetään nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla. Myös talviuintipaikat kuuluvat valvonnan piiriin.

Lisätietoja:

terveystarkastaja Tuula Tikerpuu p. 0400 268 633

Pin It on Pinterest

Share This