Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta. Omavalvonnan toteutumisesta on pidettävä kirjaa ja omavalvonnan asiakirjat on säilytettävä siten, että ne ovat valvontaviranomaisen tarkastettavissa. Omavalvontaa ei enää hyväksytä, mutta se on esitettävä valvontaviranomaiselle viimeistään ensimmäisellä tarkastuksella.

Omavalvontaohjeita löytyy Ruokaviraston sivuilta

Pin It on Pinterest

Share This