Eläinsuojeluvalvonta

Haminan ja Kotkan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt tekevät yhteistyötä eläinlääkintähuoltolain 765/2009 mukaisissa valvontatehtävissä. Tämä tarkoittaa sitä että Haminan, Virolahden, Miehikkälän, Kotkan ja Pyhtään alueen virkaeläinlääkärit voivat tehdä valvontaan liittyviä virkatehtäviä koko alueella. Eläinsuojelutehtäviä hoitaa pääasiassa alueen yhteinen valvontaeläinlääkäri. Valvontaeläinlääkärin sekä kaupungin- ja kunnaneläinlääkäreiden lisäksi eläinsuojelulain noudattamista valvoo myös poliisi.

Eläinsuojelulain (247/96) tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläinlääkärit valvovat eläinsuojelulainsäädännön noudattamista epäilyn perusteella sekä ilman epäilyä ammattimaisesti toimiviin eläintenpitopaikkoihin valvontasuunnitelman mukaisesti.

Eläinsuojeluilmoitukset

Eläinsuojeluilmoitukset pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen elainlaakari@hamina.fi. Kiireellisissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä puhelimitse soittamalla valvontaelänlääkärille tai kunnaneläinlääkäreille. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi kohteen tarkka osoite sekä eläinten omistajan nimi. Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä kiireellisissä eläinsuojelutapauksissa tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti poliisiin (puh. 112) ja toissijaisesti päivystävään kunnaneläinlääkäriin (puh. 0600 14499).

Jos eläintenpidosta aiheutuu terveyshaittoja, tulee olla yhteydessä terveystarkastajaan ja jos eläin aiheuttaa vaaraa ihmisille, tulee ottaa yhteyttä poliisiin. Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä tulee ottaa yhteyttä kuluttaja-asiamieheen.

Valvontaeläinlääkäri puh. 040 1991 538, elainlaakari@hamina.fi

Pin It on Pinterest

Share This