Kaupungin omia metsiä hoidetaan teknisen lautakunnan hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on voimassa vuoden 2021 loppuun. Suunnitelman tavoitteena ovat kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot.

Kaupungin talousmetsien pinta-ala on 1 078 ha ja vuosittainen hakkuumäärä n. 6400 m3.

Yksityinen maanomistaja tarvitsee puiden kaatoon usein maisematyöluvan. Maisematyölupa-asioissa tulee kääntyä rakennusvalvonnan puoleen.

Metsänhoitoon liittyviä lisätietoja:
Metsänhoitoyhdistys Kaakko

Pihapuiden kaato tontilla

Yksittäisten puiden kaatoluvat asemakaava-alueilla myöntää vastaava vihertyönjohtaja Anne Repo.
p. 040 593 4144, anne.repo(a)hamina.fi

 

Pin It on Pinterest

Share This