1.7.2021

Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat astuneet voimaan

Haminan kaupungin sekä Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Haminan kaupunginvaltuustossa 4.5.2021, Miehikkälän kunnanvaltuustossa 17.5.2021 ja Virolahden kunnanvaltuustossa 14.6.2021. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista ja turvata asukkaille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat kaikkia kuntalaisia pois lukien määräyskokoelmassa eritellyt toiminnot. Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan kuntalain mukaisesti ilman eri päätöstä, kun ne on hyväksytty valtuustossa. Ympäristönsuojelumääräykset ovat siten voimassa kaikissa kolmessa yhteistyökunnassa. Lupavaliokunnan 16.3.2021 laatimaan ehdotukseen ei tehty muutoksia. Ympäristönsuojelumääräyksistä voidaan poiketa perustelluista syistä, jos se ei aiheuta ympäristön pilaantumista eikä haittaa ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden toteutumista. Poikkeamaa voi hakea kunnan ympäristötoimesta. Ympäristönsuojelumääräyksiin voit tutustua tästä: Ympäristönsuojelumääräykset Hamina, Virolahti ja Miehikkälä.

 

1.7.2021

Virojoen vesistön laatua käsittelevän kyselytutkimuksen tulokset julki

Haminan ympäristö- ja terveysvalvonnan yksikkö hoitaa myös Virolahden ja Miehikkälän kuntien ympäristö- ja terveysvalvonnan. Virojoen valuma-alueen asukkaat saivat vastata viime talvena Virojoen vesistön laatua käsittelevään kyselytutkimukseen ja sen tulokset on nyt julkaistu hankkeen internetsivuilla ja tuloksiin voit tutustua täältä.

 

30.3.2021

Tee ilmoitus ruoppaustyöstä ELY-keskukselle

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–31.5. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika voi olla tarkemmin säädetty.

Ilmoita myös vesikasvien niitosta

Kesäaikaan vesikasvillisuuden koneellisesta niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.  Paras aika niitoille on heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Niittojätteet tulee kerätä pois vesistöstä ja läjittää riittävän kauas rannasta.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Yhteyshenkilöt ELY-keskuksessa:

Vesitalousasiantuntija Toni Pöntelin P. 0295 029 256

Ympäristöassistentti Jaana Huopainen P. 0295 029 234

s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus,fi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu P. 0295 020 900

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Linkit

Ohjeita ja tietoja rannan ruoppausta suunnittelevilla ja lomake ilmoituksen tekoa varten (ymparisto.fi)

Ohjeita ja tietoja vesikasvien poistosta ja niitosta sekä tarvittava lomakepohja ilmoituksen tekoa varten (ymparisto.fi)

 

24.3.2021

Earth Hour 27.3. klo 20.30-21.30

Earth Hour on maailmanlaajuinen ympäristötapahtuma, jossa jokainen voi puolustaa luontoa ja ilmastoa. Näytämme valomerkin yhteisen planeettamme puolesta 27.3.2021 kello 20.30–21.30.

Earth Hour on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä maailmanlaajuinen tapahtuma, johon kaikki voivat osallistua. Tapahtuman aikana näytetään valomerkki ilmaston ja luonnon puolesta sammuttamalla turhat valot. Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä.

Earth Hour sai alkunsa Australian Sydneyssä vuonna 2007, jolloin siihen osallistui yli kaksi miljoonaa ihmistä. Suomessa Earth Hour järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Vuonna 2020 maailmanlaajuisessa tapahtumassa oli mukana yhteensä ennätykselliset 190 maata ja maantieteellistä aluetta. Viime vuonna nähtiin ensimmäinen lähes täysin verkkoon painottunut Earth Hour. Verkossa tapahtuman viestit levisivät vilkkaasti, kun Earth Houriin liittyvät päivitykset keräsivät somessa huimat 4,7 miljardia näyttökertaa.

Lisätietoja tästä.

 

 

25.11.2020

Vesistöjä koskeva asukaskysely tulossa marraskuun lopulla Virojoen valuma-alueen asukkaille Miehikkälässä ja Virolahdella

Vedet ja ihmiset kohtaavat – opi, toimi ja vaikuta – SEVIRA-hanke toteuttaa Suomen ja Venäjän välistä Suomenlahti-yhteistyötä Euroopan kumppanuusvälineen (European Neighbourhood Instrumentin, ENI CBC) kautta. Tutkimuskohteena ovat Suomessa Virojoen ja Rakkolanjoen valuma-alueet. Hanke tähtää Suomenlahden tilan parantamisen monin eri keinoin.

Hankkeen osana toteutetaan vesistöjä koskeva asukaskysely marraskuun lopussa Miehikkälässä ja Virolahdella. Kyselyllä kerätään tietoa Virolahden ja Miehikkälän alueen asukkaiden ja mökin omistajien mielipiteistä vesien tilan parantamista ja turvaamista kohtaan. Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueen vesienhoidossa sekä osana kansainvälistä tutkimushanketta. Kyselytutkimuksen toteuttaa Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhteistyössä Kaakon kaksikon kanssa.

Lisätietoa:

Hankkeen verkkosivut:

Hankkeen some-kanavat:

 

18.11.2020

Rahoitus ja avustukset – Ympäristövastuualue

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Lisäksi haettavissa on harkinnanvaraisia avustuksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

 

Lue lisää tästä!

 

13.3.2020

Tee ilmoitus kevään ruoppaustöistä ELY-keskukselle (Kaakkois-Suomi)

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9 – 31.5 välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika voi olla tarkemmin säädetty.

Ilmoita myös vesikasvien niitosta

Kesäaikaan vesikasvillisuuden niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet <http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/tee-ilmoitus-kevaan-ruoppaustoista-ely-keskukselle-kaakkois-suomi->

Linkit:

* Ruoppaus- ja niittoilmoitusten sähköinen lomake

<https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Ruoppausilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi>

* Rannan ruoppaus

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus>

* Vesikasvien poisto ja niitto

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Vesikasvien_poisto>

 

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

* Vesitalousasiantuntija Toni Pöntelin P. 0295 029 256

* Ympäristöassistentti Jaana Huopainen P. 0295 029 234

* s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus,fi

* Ympäristöasioiden asiakaspalvelu P. 0295 020 900

* ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Tietoa mm. ruoppauksesta, lupien hakemisesta ja ruoppausilmoituksista:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

<https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus>

 

13.3.2020

Jätevedenkäsittelyn lainsäädäntö on voimassa – onko mökkisi tai talosi jätevesiratkaisu jo kunnossa?

Lain mukainen siirtymäaika jätevesijärjestelmän kunnostamiseen päättyi 31.10.2019. Huolehdithan, että kiinteistösi jätevesijärjestelmä on lain vaatimusten mukaisessa kunnossa.

Keitä jätevesilainsäädäntö koskee?

Uudistettu jätevesiasetus koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja haja-asutusalueen mökkejä tai omakotitaloja, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä rannasta. Tällaisilla haja-asutusalueen (viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) kiinteistöillä on oltava ympäristönsuojelulaissa määritellyn perustason puhdistusvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettuna 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön omistaja vastaa aina kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Mikäli kiinteistösi sijaitsee ranta-alueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolella, olet vapautettu siirtymäajan aikana tehtävästä jätevesiremontista. Näissäkin kohteissa jätevesijärjestelmä on kunnostettava korjaus- ja muutostöiden yhteydessä eli esimerkiksi vesivessan rakentamisen yhteydessä. Tiedot pohjavesialueista ja alle 100 m päässä olevista kiinteistöistä löytyvät kysymällä kunnasta tai kartta-aineistosta ymparisto.fi -sivustolta.

Jätevesilainsäädännön ulkopuolelle jäävät mökit ja omakotitalot

  • joilla on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  • jotka on liitetty/liitetään viemäriverkostoon
  • joille on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai sen jälkeen
  • joiden omistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 (ns. ikävapautus)
  • joissa on kantovesi ja kuivakäymälä

Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi

(Kuvalähde: Ympäristöministeriö, www.ymparisto.fi)

Kunnostettu ja turvallinen jätevesijärjestelmä kannattaa aina!

Lisätietoja:

Haminan kaupungin ympäristönsuojelu, palvelunumero 05 749 2550

Haminan kaupungin rakennusvalvonta, palvelunumero 05 749 2520

www.ymparisto.fi (sivustolta löytyy mm. vesihuoltotulkki ja hajavesihelppi)

 

 

Pin It on Pinterest

Share This