Mittauspiste 1

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään hulevesien muodostumista valituilla kohdealueilla. Työn aikana tehdään virtaamamittauksia ja analysoidaan hulevesien laatua yhteistyössä ympäristölaboratorion kanssa.

Kohteiden valinnassa huomioidaan mittauspisteen soveltuvuus käytännön mittausjärjestelyihin. Lisäksi tehdään riskinarviointi, jossa arvioidaan mahdollisia päästölähteitä ja niiden vaikutusta muodostumisalueen hulevesiin. Näytteenotto- ja mittaussuunnitelmaa päivitetään, kun saadaan ensimmäisiä laboratorioanalyysien tuloksia.

Työn eteneminen

Mittauspiste 2

Viikolla 15 tehtiin ensimmäiset koemittaukset mittalaitteella, jolla saadaan arvoja veden yleisistä laatuparametereista: lämpötila, pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus, alkaliteetti ja suolapitoisuus.

Omalla käsimittarilla on tehty laatuparametrien mittauksia viikoittain. Samalla on mitattu virtaamaa kelluvan kappaleen avulla.Toinen näytteenottokierros tehtiin viikolla 18, kun vihdoin tuli kevään ensimmäiset vesisateet.

Mittauspisteet 1 ja 2 kartalla

Drone-kuvaukset

Hankkeessa on tarkoitus kerätä ja hyödyntää dataa monin eri tavoin. Viikolla 18 testasimme maankäyttöyksikölle hankittua  dronea. Kuvasimme manuaaliohjauksella myös videon, jossa drone seuraa huleveden virtausta avouomasta kohti Kirkkojärveä.

Dronella otettu laajakulmakuva mittuspisteeseen 1 johdettujen hulevesien muodostumisalueesta.
Rekisteröityneet drone-lennättäjät Antti Lahtela ja Seija Pöntynen
Drone palaa kotimatolle

Pin It on Pinterest

Share This