Ekologinen Hamina -ohjelma on yksi Haminan kaupungin strategisista tavoitteista. Haminan kaupunki kuuluu hiilineutraaliuteen tähtäävien HINKU-kuntien joukkoon, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

 

   

Ekologinen Hamina -ohjelma

Haminan kaupungin kaupunkistrategiassa Ekologinen Hamina on yksi strategisista tavoitteista. Kaupunki pyrkii ottamaan ekologisuuden huomioon kaikessa toiminnassaan. Haminan kaupunkikehitysvaliokunta hyväksyi Ekologinen Hamina 2019-2022- ohjelman 13.3.2019. Ohjelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan täällä.

Ohjelma keskittyy ekologisuuden tavoitteluun neljän kärkiteeman kautta: kestävä liikenne, rakennusten energiatehokkuus, ekologinen arki ja cleantech-yritystoiminta. Ohjelmaan on listattu konkreettisia tekoja, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämään ekologisuutta.

Ohjelman ensi vaiheessa kaupunki on toteuttanut mm. useita pyöräilyn edistämiseen tähtääviä toimia (lue lisää). Pyöräilyn edistäminen on yksi kokonaisuus, jolla voidaan vähentää tehokkaasti liikenteen päästöjä. Lisää pyöräilystä Haminassa voit lukea täältä.

 

Kohti hiilineutraalia kuntaa

Ekologinen Hamina -ohjelma toimii myös Kohti Hiilineutraalia Kuntaa eli Hinku-sitoumuksen toteutusohjelmana. Hinku-verkostossa on mukana yli 50 kuntaa, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 %:n päästövähennys kasvihuonekaasuissa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Haminan kaupunki liittyi Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan verkostoon ensimmäisenä kymenlaaksolaisena kuntana vuonna 2017. Päästöjen kehittymistä kunnittain voit seurata täältä (valitse Hamina).

Asumisen energiatehokkuuteen ja energiankulutukseen, lämmitykseen, rakentamisen energiatehokkuuteen ja energiankulutuksen vähentämiseen löytyy neuvoja täältä.

Tavaroiden korjaaminen pois heittämsien sijaan on arjen ekoteko. Hakupalvelu korjauspalveluihin Kymenlaaksossa löytyy täältä.

 

Kuukauden ekovinkit

 

 

 

Muita linkkejä

Lisää vinkkejä ja hyviä käytäntöjä niin asukkaille kuin yrityksillekin löytyy esimerkiksi www.energialoikka.fi – palvelusta.

 

Yhteyshenkilö Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff.

 

Pin It on Pinterest

Share This