Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjat ovat myös Haminan kaupungintalon asiakaspalvelussa, 1. krs, os Puistokatu 2 HAMINA, kaavoituksen ilmoitustaululla.

Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa Kaupunkisuunnitteluun viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Lisätietoja tarvittaessa antaa kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, p. 040 0485531

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

YLEISKAAVAN MUUTOSEHDOTUS ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 19.2. – 19.3.2020

 

18  VILNIEMEN OIKEUSVAIKUTTEINEN YLEISKAAVA

Haminan kilpailukykyvaliokunta on päättänyt 6.2.2020 asettaa tarkistetun oikeusvaikutteisen Vilniemen osayleiskaavan muutosehdotuksen MRA 19 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville.

Merkitykseltään suurin muutos kohdistuu rantarakennuspaikkojen merkitsemiseen, vakituisen ja loma-asumisen suhteuttamiseen ja yhdenmukaistamiseen sekä rakennusoikeuden
tason määrittämiseen erityisesti nykyrakentamisen tarve ja maanomistajien tasapuolisuus huomioiden.
Muutos edellyttää kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

Osayleiskaavan muutosehdotus
Kaavaselostus 23.1.2020
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 23.1.2020
Tarkistettu ehdotusvaihe lausunnot ja vastineet (liite 20)
Tarkistettu ehdotusvaihe muistutukset ja vastineet (liite 21)

Yleiskaavaa koskevat asiakirjat ovat olleet 19.2. – 19.3.2020 nähtävillä Haminan kaupungin asiointipalvelussa, os Puistokatu 2, Hamina

Pin It on Pinterest

Share This