Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Lisätietoja tarvittaessa antaa kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, p. 040 0485531, milla.koskivirta@hamina.fi tai kaavoitusinsinööri Susanna Askonen, p. 050 432 0317, susanna.askonen@hamina.fi. Käyntiosoite on on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), Hamina.

 

____________________________________________________________________________________________________

KESKEISTEN ALUEIDEN OIKEUSVAIKUTTEISEN YLEISKAAVAN MUUTOS PAMPYÖLIN KYLÄSSÄ HARALINTIEN ALUEELLA

Kaavan tavoitteena on on poistaa voimassa oleva AP/3 -merkintä ja muuttaa asemakaavoitettavaksi osoitettu alue kyläalueeksi (AT) huomioiden olemassa olevat rakennuspaikat rakentamiseen soveltuvia alueita tarkentaen.

Osayleiskaavamuutoksen luonnoskartta

Osayleiskaavaselostus
Liite 1_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavaluonnosta koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 10.5.-9.6.2023 kaupungin verkkosivuilla, sekä myös Haminan asiointipalvelussa, os. Puistokatu 2, Hamina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This