Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Lisätietoja tarvittaessa antaa kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, p. 040 0485531, milla.koskivirta@hamina.fi tai kaavoitusinsinööri Susanna Askonen, p. 050 432 0317, susanna.askonen@hamina.fi. Käyntiosoite on on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), Hamina.

 

____________________________________________________________________________________________________

KESKEISTEN ALUEIDEN OIKEUSVAIKUTTEISEN YLEISKAAVAN MUUTOS PAMPYÖLIN KYLÄSSÄ HARALINTIEN ALUEELLA

Kaavan tavoitteena on poistaa voimassa oleva AP/3 -merkintä ja muuttaa asemakaavoitettavaksi osoitettu alue kyläalueeksi (AT) huomioiden olemassa olevat rakennuspaikat rakentamiseen soveltuvia alueita tarkentaen.

Osayleiskaavan muutosehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Haralintien alueen luontoselvitys ja Kirkkojärven Natura-arviointi 2023

Kaavaehdotusta koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 25.10.- 23.11.2023 kaupungin verkkosivuilla, sekä myös Haminan asiointipalvelussa, os. Puistokatu 2, Hamina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This