Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Lisätietoja tarvittaessa antaa kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, p. 040 0485531, milla.koskivirta@hamina.fi tai kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri, p. 050 432 0317, susanna.laaveri@hamina.fi. Käyntiosoite on on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), Hamina.

Kaavaehdotusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi.
COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan. Osayleiskaavaluonnolset on nähtävillä myös kaupungintalon asiointipalvelun ikkunassa.

____________________________________________________________________________________________

OSAYLEISKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ  7.9. – 6.10.2022

 

VIMPASAAREN ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Tavoitteena on siirtää Vimpasaaressa yksi rakentamaton vakituisen asumisen rakennuspaikka ja muuttaa se lomarakennuspaikaksi, päivittää kaavaan jo rakennetut luvanmukaiset rakennuspaikat sekä laajentaa yhtä lomarakennuspaikkaa olemassa olevat rakennukset huomioiden. Lisäksi vesialueeksi vaihtunut kaavamerkintä palautetaan venevalkama-alueeksi ja tarkistetaan tämän sijainti. Yksityinen luonnonsuojelualue merkitään kaavaan.

Osayleiskaavan muutosehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Yhteenveto ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta

 

JÄRVIALUEEN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS PIUTULANJÄRVEN RANNALLA

Tavoitteena on osoittaa rakennusoikeus olemassa olevan asuinrakennuksen rantasaunalle, sekä siirtää lomarakennuspaikkaa tilan sisällä rakennettavuudeltaan paremmalle paikalle.

Osayleiskaavan muutosehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

Kaavamuutosehdotuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 7.9. – 6.10.2022 ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi.  Mahdolliset lausunnot/muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70, 49401 Hamina tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hamina.fi.

 

_______________________________________________________________________________________________________

MÄNTLAHDEN, PYÖTSAAREN, RAKILAN JA LELUN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Kaavan tavoitteena on osoittaa lomarakennuspaikat rannoilla, ohjata rakentamista kyläalueilla, päivittää suojelumerkintöjä sekä ajantasaistaa kaavamerkintöjä.

Osayleiskaavaehdotuskartta

Yleiskaavaselostus
Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2  Etäisyys rantaviivasta ja tulva-aluetarkastelu
Liite 3  Luontoselvitykset vuosilta 2010 ja 2013_Tapio Rintanen

Kaavaehdotusta koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 19.5.-17.6.2021 ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi. Mahdolliset lausunnot/muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70, 49401 Hamina tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hamina.fi.

COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä myös kaupungintalon asiointipalvelun ikkunassa.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This