Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, Kirjaamo, PL 70,  49401 HAMINA, tai telefax (05) 749 2610 tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Lisätietoja tarvittaessa antaa kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, p. 040 0485531, milla.koskivirta@hamina.fi tai kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri, p. 050 432 0317, susanna.laaveri@hamina.fi. Käyntiosoite on on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), Hamina.

____________________________________________________________________________________________________

MÄNTLAHDEN, PYÖTSAAREN, RAKILAN JA LELUN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

Kaavan tavoitteena on osoittaa lomarakennuspaikat rannoilla, ohjata rakentamista kyläalueilla, päivittää suojelumerkintöjä sekä ajantasaistaa kaavamerkintöjä.

Osayleiskaavaluonnoskartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostusluonnos

Kaavaluonnoksia koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä 16.9.-15.10.2020 ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi. Mahdolliset lausunnot/palautteet kaavaluonnoksista tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 Hamina tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hamina.fi.

COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä myös kaupungintalon asiointipalvelun ikkunassa.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This