Haminan kaupunginvaltuusto on 18.5.2020 tekemällään lainvoimaisella päätöksellä §15 hyväksynyt
Vilniemen osayleiskaavamuutoksen.
Voimaantulo 8.7.2020

 

Osayleiskaava
Kaavaselostus

Pin It on Pinterest

Share This