Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava on Haminan kaupungin osalta hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2018 ja voimaan se on tullut 30.1.2019.

Kaava-aineisto:

Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan kartta
Yleiskaavaselostus

Yleiskaavaselostuksen liitteet:

Liite 1_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2_Kotkan-Haminan seudun rantarata, linjaus- ja asemavaihtoehdot
Liite 3_Yrityshaastattelujen tiivistelmä 2017
Liite 4_Seudullisten energiavahvuuksien sekä -lähtökohtien huomiointi
Liite 5_Natura 2000-alueet
Liite 6_Kokonaissuunnitelma 2040
Liite 7_Toteuttamisohjelma
Liite 8_Viranomaisneuvottelujen muistiot
Liite 9_Yhteenveto kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet

Katsaus Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan oikeusvaikutuksiin

 

Pääset seudun strategista yleiskaavoitusta käsitteleville sivuille myös seuraavasta linkistä:

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

Pin It on Pinterest

Share This