Yleiskaava on yleispiirteinen kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelua ohjaava kaava. Siinä osoitetaan alueiden käyttö pääpiirteittäin kunnan alueella. Yleiskaavan ennustettu voimassoloaika kokonaisuudessaan on noin 15 – 20 vuotta. Tämän ajan sisällä voidaan tehdä kuitenkin useita kaavan osa-alueiden muutoksia eli osayleiskaavoja. Sellaisilla alueilla, joille on tarkoitus laatia asemakaavoja, oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Alueilla, joita ei asemakaavoiteta, yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista ja maankäyttöä.

 

Vireillä olevat yleiskaavat
Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava
Haminan keskeisten alueiden yleiskaava

Pin It on Pinterest

Share This