Yleiskaava on yleispiirteinen kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelua ohjaava kaava. Siinä osoitetaan alueiden käyttö pääpiirteittäin kunnan alueella. Yleiskaavan ennustettu voimassoloaika kokonaisuudessaan on noin 15 – 20 vuotta. Tämän ajan sisällä voidaan tehdä kuitenkin useita kaavan osa-alueiden muutoksia eli osayleiskaavoja. Sellaisilla alueilla, joille on tarkoitus laatia asemakaavoja, oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Alueilla, joita ei asemakaavoiteta, yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista ja maankäyttöä.

Vireillä olevat yleiskaavat

Haminan kaupungin voimassa oleva yleiskaava löytyy kokonaisuudessaan lähikuntien yhteisestä Etelä-Kymenlaakson karttapalvelusta.

 

Voimaan tulleita uusimpia yleiskaavoja:

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava
Haminan keskeisten alueiden yleiskaava
Vilniemen oikeusvaikutteinen osayleiskaava
Mäntlahti-Pyötsaari-Rakila-Lelu osayleiskaavan muutos ja laajennus

Pin It on Pinterest

Share This