Kaavatasohierarkian ylin, laajin ja suurpiirteisin, koko maakuntaa koskeva kaava on maakuntakaava. Sen laatimisesta vastaa maakuntaliitto eli Kymenlaakson liitto.

Tietoa Kymenlaakson maakuntakaavoituksesta löytyy Kymenlaakson liiton internetsivuilta.

Pin It on Pinterest

Share This