Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaavoitusohjelma on kunnan laatima ohjelma siitä, mitä alueita aiotaan kaavoittaa lähiaikoina. Se laaditaan kolmen vuoden ajanjaksolle siten, että se painottuu ensimmäiselle vuodelle. Ohjelmaan on sisällytetty tärkeimmät maankäytönsuunnittelun kohteet, jotka laatimisvaiheessa ovat olleet tiedossa. Hankkeiden aikataulut ovat tavoitteellisia, koska kaikki aikatauluun vaikuttavat tekijät eivät välttämättä ole tiedossa kaavoitusohjelman laatimisvaiheessa. Kaavoituskatsaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja se on esitettävä vähintään kerran vuodessa. Kaavoitusohjelma toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman kaavoituskatsauksen aineistona. Tarkoituksena on kertoa vuosittaisista kaavoitustilanteen muutoksista kaupunkilaisille.

Kaavoituskatsaus 2022
Kaavoitusohjelma 2022-2024

Pin It on Pinterest

Share This