Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Kaavoitusohjelma on kunnan laatima ohjelma siitä, mitä alueita aiotaan kaavoittaa lähiaikoina. Se laaditaan kolmen vuoden ajanjaksolle siten, että se painottuu ensimmäiselle vuodelle. Ohjelmaan on sisällytetty tärkeimmät maankäytönsuunnittelun kohteet, jotka laatimisvaiheessa ovat olleet tiedossa. Hankkeiden aikataulut ovat tavoitteellisia, koska kaikki aikatauluun vaikuttavat tekijät eivät välttämättä ole tiedossa kaavoitusohjelman laatimisvaiheessa. Kaavoituskatsaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja se on esitettävä vähintään kerran vuodessa. Kaavoitusohjelma toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittaman kaavoituskatsauksen aineistona. Tarkoituksena on kertoa vuosittaisista kaavoitustilanteen muutoksista kaupunkilaisille. Kaavoituskatsauksessa esitetään myös Haminan kaupungissa ja Kymenlaakson liitossa vireillä olevat sekä hyväksymis- ja vahvistamiskäsittelyyn ehtineet kaavat.

 

Kaavoituskatsaus 2020

Kaavoitusohjelma 2020-2022

Pin It on Pinterest

Share This