Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531 / kaavoitusinsinööri Susanna Askonen, puhelin 050 432 0317,  Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

 


 

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSIA NÄHTÄVILLÄ  24.5. – 26.6.2023

 

540
UUDEN-SUMMAN PUISTOALUEELLA OSOITTEESSA KANKAANTIE 14

Muutoksen tarkoituksena on puistoalueen osan käyttötarkoituksen muuttaminen omakotitalotontiksi.

Asemakaavan muutos
Asemakaavaselostus (luonnos)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

571
UUDEN-SUMMAN KORTTELISSA 62 OSOITTEESSA KERROSPOLKU 3

Muutoksen tarkoituksena on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten korttelialueen
muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Asemakaavan muutos
Asemakaavaselostus (luonnos)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

572
SAVINIEMEN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 55 OSOITTEESSA PURSIMIEHENKATU 2 SEKÄ
VIEREISELLÄ PUISTOALUEELLA

Muutoksen tarkoituksena on jakaa omakotitalotontti kahteen osaan. Puistoalueen vanhentunut asemakaava-
merkintä rautatie- ja katualueesta muutetaan nykyistä käytäntöä vastaavaksi puistoalueeksi.

Asemakaavan muutos
Asemakaavaselostus (luonnos)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Ylläolevia kaavaluonnoksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 24.5 – 26.6.2023 ensisijaisesti kaupungin
verkkosivuilla
www.hamina.fi, sekä myös Haminan asiointipalvelussa, os. Puistokatu 2, Hamina.

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

562
SALMENKYLÄN KORTTELISSA 90B SEKÄ VIEREISILLÄ KATU- JA PUISTOALUEILLA

Muutoksen tarkoituksena on korttelin yhteiskäyttöön osoitetun puistoalueen osan muuttaminen samaan kiinteistöön
kuuluvien asuintonttien käyttöön sekä kaavan tarkistaminen jo rakennetun omakotitontin (AO) osalta.

Asemakaavan muutos
Asemakaavan selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Seurantalomake
Yhteenveto ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta
Yhteenveto ja vastineet ehdotusvaiheen palautteesta
Vastine huomautukseen tarkistetusta ehdotuksesta

Haminan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2022 §54 hyväksynyt asemakaavamuutoksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This