Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531 / kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri, puhelin 050 432 0317,  Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

Kaavamuutoksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi. 
COVID- 19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä
Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointi-
palveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan.


 

 

562
SALMENKYLÄN KORTTELISSA 90B SEKÄ VIEREISILLÄ KATU- JA PUISTOALUEILLA

Muutoksen tarkoituksena on korttelin yhteiskäyttöön osoitetun puistoalueen osan muuttaminen samaan kiinteistöön
kuuluvien asuintonttien käyttöön sekä kaavan tarkistaminen jo rakennetun omakotitontin (AO) osalta.

Asemakaavan muutos
Asemakaavan selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Seurantalomake
Yhteenveto ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta
Yhteenveto ja vastineet ehdotusvaiheen palautteesta
Vastine huomautukseen tarkistetusta ehdotuksesta

Haminan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2022 §54 hyväksynyt asemakaavamuutoksen.

 

568
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 6  OSOITTEESSA PIKKUYMPYRÄKATU 3 (ENTINEN VIRASTOTALO)

Muutoksen tarkoituksena on entisen virastotalon käyttötarkoituksen muuttaminen asuin- ja liikerakennustontiksi.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

Kaavamuutos on tullut 8.2.2023 lainvoimaiseksi.

 

569
TALLINMÄEN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 143 (HAILIKATU 1) SEKÄ VIEREISELLÄ TÖRNERINKADUN KATUALUEELLA

Muutoksen tavoitteena on laajentaa omakotitalotonttia kiinteistön maalämpökaivon sijoittamista varten.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

Tonttijaon muutos ja tonttijakoehdotus

Kaavamuutos on 8.2.2023 tullut lainvoimaiseksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This