Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531 / kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri, puhelin 050 432 0317,  Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

Kaavamuutoksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi. 
COVID- 19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä
Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointi-
palveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 

Allaolevia kaavamuutosehdotuksia koskevat asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 8.9. – 7.10.2021.

 

539
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN MERIKADUN KATUALUEELLA

Asemakaavaa muutetaan siten, että pysyvä tonttiliittymä korttelin 2024 Merikadun puoleisille tonteille mahdollistuu.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

 

555
SALMENKYLÄN TAKKANIEMENKAAREN ITÄPÄÄ

Tavoitteena on poistaa Takkaniemenkaaren kärjessä oleva klubirakennuksen asemakaavavaraus ja muuttaa
alue puisto- ja vesialueeksi.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

 

558
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 4 (RAUTAKORTTELI)

Muutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muuttaminen tontilla 10 asuin-, liike- ja toimistorakennustontiksi.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

 

562
SALMENKYLÄN KORTTELISSA 90B SEKÄ VIEREISILLÄ KATU- JA PUISTOALUEILLA

Muutoksen tarkoituksena on korttelin yhteiskäyttöön osoitetun puistoalueen muuttaminen samaan kiinteistöön
kuuluvien asuintonttien käyttöön sekä kaavan tarkistaminen jo rakennetun omakotitontin (AO) osalta.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake
Yhteenveto ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Allaolevia kaavamuutosluonnoksia koskevat asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 15. – 28.9.2021.

 

565
POITSILAN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 559 (PIHLAJATIE)

Muutoksen tavoitteena on kahden erillispientalotontin (AO) yhdistäminen.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus (luonnos)

 

566
ALAKAUPUNGIN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 87 (TORVENSOITTAJANKATU)

Muutoksen tavoitteena on kahden asuinpientalotontin (AP) yhdistäminen.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus (luonnos)

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Allaolevia kaavamuutosluonnoksia koskevat asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä  16.9. – 15.10.2020.

 

528
HEVOSHAAN KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUEELLA

Tavoitteena on muodostaa korttelialueet palloiluhallille ja alueella toimiville nykyisille sekä tuleville yrityksille.

Asemakaavamuutos
Asemakaava poistuva
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

559
ALAKAUPUNGIN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 69

Tavoitteena on muuttaa osa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta asumisen
ja liiketoiminnan mahdollistavaksi korttelialueeksi.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This