Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531 / kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri, puhelin 050 432 0317,  Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

_______________________________________________________________________________________

 

Kaavaluonnoksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi. 
COVID- 19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä
Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointi-
palveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan.

560
HILLONLAHDEN ALUEEN (VAIHE I) ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hillonlahden alueelle laaditaan yhtäaikaisesti kahta eri asemakaavaa (vaihe I ja vaihe II). Alueet on eriytetty kahdeksi eri kaavaprosessiksi aikataulullisten ja toteutukseen liittyvien syiden takia.

Nyt nähtävillä olevan vaiheen I asemakaavamuutos koskee Ensontien ja sataman porttialueen välistä kenttäaluetta. Kaavamuutoksen päätavoite on muuttaa nykyisessä asemakaavassa osoitettua satama-aluetta (LS) teollisuusalueeksi (T/kem).

Asemakaavan muutosluonnos
Poistuva asemakaava
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavaluonnosta koskevat asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 2.12.2020 – 4.1.2021. Kaavamuutoksen luonnoskartta myös kaupungintalon asiakaspalvelun ikkunassa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 HAMINA.

 

528
HEVOSHAAN KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUEELLA

Tavoitteena on muodostaa korttelialueet palloiluhallille ja alueella toimiville nykyisille sekä tuleville yrityksille.

Asemakaavamuutos
Asemakaava poistuva
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

539
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN MERIKADUN KATUALUEELLA

Asemakaavaa muutetaan siten, että pysyvä tonttiliittymä korttelin 2024 Merikadun puoleisille tonteille mahdollistuu.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

555
SALMENKYLÄN KYLÄN TAKKANIEMEN ITÄPÄÄ

Tavoitteena on poistaa Takkaniemenkaaren kärjessä oleva klubirakennuksen asemakaavavaraus ja muuttaa
alue puistoalueeksi.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

558
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 4 (RAUTAKORTTELI)

Muutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennustontiksi.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

559
ALAKAUPUNGIN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 69

Tavoitteena on muuttaa osa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta asumisen
ja liiketoiminnan mahdollistavaksi korttelialueeksi.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This