Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531 / kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri, puhelin 050 432 0317,  Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

Kaavamuutoksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi. 
COVID- 19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä
Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointi-
palveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan.

____________________________________________________________________________________________

 

561
HILLONLAHDEN ALUEEN (VAIHE II) ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hillonlahden alueelle laaditaan yhtäaikaisesti kahta eri asemakaavaa (vaihe I ja vaihe II). Alueet on eriytetty kahdeksi eri kaavaprosessiksi aikataulullisten ja toteutukseen liittyvien syiden takia.

Vaiheen II asemakaavamuutos sijoittuu Hillonlahden pohjoispuoliselle ja Ensontien eteläpuoliselle, vanhan Hillonkylän alueelle, rajautuen Hillonlahteen. Kaavamuutoksen päätavoite on muuttaa nykyisessä asemakaavassa osoitettua satama-aluetta (LS) teollisuusalueiksi (T/kem-1, T-1).

Asemakaavan muutosehdotus
Poistuva asemakaava
Asemakaava selostus

Liite 1_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Liite 2_Asemakaavan seurantalomake
Liite 3_Vastineraportti luonnosvaihe
Liite 4_Pöytäkirja muinaisjäännösneuvottelu
Liite 5_Hillonlahden luontoselvitys
Liite 6_Liito-orava ja viitasammakkoselvitys
Liite 7_Sudenkorentoselvitys
Liite 8_Vastineraportti ehdotusvaihe
Liite 9_Esiraportti arkeologinen kaivaus
Liite 10_Museovirasto lausunto historiallinen kyläpaikka

Tonttijakoehdotuskartta (Kortteli 826)

Yllä oleva kaavamuutosehdotus asiakirjoineen on hyväksytty 15.6.2021 kaupunginvaltuustossa (§ 45).

 

562
SALMENKYLÄN KORTTELISSA 90B SEKÄ PUISTOALUEELLA

Muutoksen tarkoituksena on kaavamääräyksien muuttaminen puistoalueen (VP-1) osalta sekä tarkistaminen jo rakennetun omakotitontin osalta.

Asemakaavan muutosluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavaluonnosta koskevat asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 5.2. – 8.3.2021. Kaavamuutoksen luonnoskartta myös kaupungintalon asiakaspalvelun ikkunassa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 HAMINA.

 

528
HEVOSHAAN KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUEELLA

Tavoitteena on muodostaa korttelialueet palloiluhallille ja alueella toimiville nykyisille sekä tuleville yrityksille.

Asemakaavamuutos
Asemakaava poistuva
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

539
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN MERIKADUN KATUALUEELLA

Asemakaavaa muutetaan siten, että pysyvä tonttiliittymä korttelin 2024 Merikadun puoleisille tonteille mahdollistuu.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

555
SALMENKYLÄN KYLÄN TAKKANIEMEN ITÄPÄÄ

Tavoitteena on poistaa Takkaniemenkaaren kärjessä oleva klubirakennuksen asemakaavavaraus ja muuttaa
alue puistoalueeksi.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

558
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 4 (RAUTAKORTTELI)

Muutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennustontiksi.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

559
ALAKAUPUNGIN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 69

Tavoitteena on muuttaa osa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta asumisen
ja liiketoiminnan mahdollistavaksi korttelialueeksi.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This