Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531 / kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri, puhelin 050 432 0317,  Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

Kaavamuutoksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi. 
COVID- 19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä
Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointi-
palveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan.

___________________________________________________________________________________

 

563
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 72

Tavoitteena on mahdollistaa suora ajoliittymä Erottajankadulta tontille 2 sekä merkitä kaavaan tontille 1
rakennusala ja -oikeus sille sijoitettuja näyttely- ja majoitustiloja varten.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

564
PITÄJÄNSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 315 (SAARENKATU)

Tavoitteena on siirtää tonttien välistä rajaa, tarkistaa rakennusalojen rajoja ja järjestellä rakennusoikeuksia
tonttien kesken.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

Kaavaluonnoksia koskevat asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 15.12.2021-21.1.2022 ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi.

_________________________________________________________________________________

 

528
HEVOSHAAN KAUPUNGINOSAN ERITYIS- SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUEELLA

Tavoitteena on muodostaa korttelialueet palloiluhallille ja alueella toimiville nykyisille sekä tuleville yrityksille.

Asemakaavan muutos
Asemakaava poistuva
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

Tonttijakoehdotus korttelissa 279

Kaavamuutosehdotusta koskevat asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 20.10. – 18.11.2021.

 

______________________________________________________________________

Seuraavat kolme asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotusta on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2021

 

559
ALAKAUPUNGIN KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 69 JA 83 (VIIPURINKATU JA VUORIKATU)

Tavoitteena on muuttaa osa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta asumisen
ja liiketoiminnan mahdollistavaksi korttelialueeksi sekä jakaa korttelin 83 tontti 11 kahdeksi
omakotitalotontiksi.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

Tonttijaon muutos- ja tonttijakoehdotus korttelissa 69
Tonttijaon muutosehdotus korttelissa 83

 

565
POITSILAN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 559 (PIHLAJATIE)

Muutoksen tavoitteena on kahden erillispientalotontin (AO) yhdistäminen.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

Tonttijaon muutosehdotus

 

566
ALAKAUPUNGIN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 87 (TORVENSOITTAJANKATU)

Muutoksen tavoitteena on kahden asuinpientalotontin (AP) yhdistäminen.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake

Tonttijaon muutosehdotus

 

______________________________________________________________________

Alla olevaa kaavamuutosehdotusta koskevat asiakirjat ovat olleet MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 8.9. – 7.10.2021.

 

562
SALMENKYLÄN KORTTELISSA 90B SEKÄ VIEREISILLÄ KATU- JA PUISTOALUEILLA

Muutoksen tarkoituksena on korttelin yhteiskäyttöön osoitetun puistoalueen muuttaminen samaan kiinteistöön
kuuluvien asuintonttien käyttöön sekä kaavan tarkistaminen jo rakennetun omakotitontin (AO) osalta.

Asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostus
Seurantalomake
Yhteenveto ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This