Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531. Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

HILLONLAHDEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) NÄHTÄVILLÄ  15.7. – 13.8.2020

 

560

HILLONLAHDEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutoksen tavoite on muuttaa nykyisessä asemakaavassa satama-alueen laajennukseksi osoitettu alue teollisuusalueeksi Hillonlahden pohjoispuolella.
Asemakaavalla ratkaistaan myös kulkuyhteydet teollisuustonteille ja osoitetaan Hiltzin väylälle uusi linjaus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Asiakirja on 15.7. – 13.8.2020 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelun ikkunassa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 HAMINA

__________________________________________

Kaavamuutosalueelle kohdistuu suunnitelmia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Kaavamuutosprosessi ja alueen tasaukseen liittyvä kiviaineksen louhinnan YVA-menettely kulkevat rinnakkaisina prosesseina.

Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhintaa koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 20.7. -4.9.2020 Haminan kaupungin kirjaamossa Puistokatu 2, Hamina sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1. krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola).
Lisäksi ohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta:
www.ymparisto.fi/hillonlahdenpohjoispuolisenteollisuusalueenlouhintaYVA

Arviointiohjelmaa ja meneillään olevaa asemakaavan muutosta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään tiistaina 11.8. klo 17.30 alkaen Vehkalahtisalissa, Ruissalontie 8, 49410 Poitsila, Hamina.

 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

 

 

553

VILNIEMEN TILALLA 10:2, VILNIEMENTIEN JA NORSVIIKINTIEN VÄLISELLÄ ALUEELLA

Muutoksen tarkoituksena on muodostaa alueelle 27 erillispientalotonttia.

Asemakaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Asemakaavaselostusluonnos

Asemakaavaluonnoksen asiakirjat ovat  olleet 29.5. – 27.6.2019 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

532

LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 73 TONTILLA 18, OSOITTEESSA PATALJOONANKENTTÄ 7

Muutoksen tarkoituksena on siirtää osa nykyisestä rakennusoikeudesta samalle tontille muodostettavalle toiselle rakennusalalle.

Asemakaavan muutosluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosluonnoksen asiakirjat ovat olleet  17.10. – 15.11.2018 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelussa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 Hamina.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This