Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531 / kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri, puhelin 050 432 0317,  Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

 

ASEMAKAAVOJEN MUUTOSLUONNOKSIA NÄHTÄVILLÄ   16.9. – 15.10.2020

Kaavaluonnoksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla www.hamina.fi. 
COVID- 19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä
Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointi-
palveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan.

 

528
HEVOSHAAN KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUEELLA

Tavoitteena on muodostaa korttelialueet palloiluhallille ja alueella toimiville nykyisille sekä tuleville yrityksille.

Asemakaavamuutos
Asemakaava poistuva
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

539
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN MERIKADUN KATUALUEELLA

Asemakaavaa muutetaan siten, että pysyvä tonttiliittymä korttelin 2024 Merikadun puoleisille tonteille mahdollistuu.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

555
SALMENKYLÄN KYLÄN TAKKANIEMEN ITÄPÄÄ

Tavoitteena on poistaa Takkaniemenkaaren kärjessä oleva klubirakennuksen asemakaavavaraus ja muuttaa
alue puistoalueeksi.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

558
LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 4 (RAUTAKORTTELI)

Muutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennustontiksi.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

559
ALAKAUPUNGIN KAUPUNGINOSAN KORTTELISSA 69

Tavoitteena on muuttaa osa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta asumisen
ja liiketoiminnan mahdollistavaksi korttelialueeksi.

Asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

 

560

HILLONLAHDEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutoksen tavoite on muuttaa nykyisessä asemakaavassa satama-alueen laajennukseksi osoitettu alue teollisuusalueeksi Hillonlahden pohjoispuolella.
Asemakaavalla ratkaistaan myös kulkuyhteydet teollisuustonteille ja osoitetaan Hiltzin väylälle uusi linjaus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Asiakirja on ollut 15.7. – 13.8.2020 nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti kaupungintalon asiakaspalvelun ikkunassa, osoitteessa Puistokatu 2, 49400 HAMINA

 

Kaavamuutosalueelle kohdistuu suunnitelmia, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Kaavamuutosprosessi ja alueen tasaukseen liittyvä kiviaineksen louhinnan YVA-menettely kulkevat rinnakkaisina prosesseina.

Hillonlahden pohjoispuolisen teollisuusalueen louhintaa koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut nähtävillä 20.7. -4.9.2020 Haminan kaupungin kirjaamossa Puistokatu 2, Hamina sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 1. krs neuvonta (Salpausselänkatu 22, Kouvola).
Lisäksi ohjelma on saatavissa sähköisesti osoitteesta:
www.ymparisto.fi/hillonlahdenpohjoispuolisenteollisuusalueenlouhintaYVA

Arviointiohjelmaa ja meneillään olevaa asemakaavan muutosta käsittelevä yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 11.8. klo 17.30 alkaen Vehkalahtisalissa, Ruissalontie 8, 49410 Poitsila, Hamina.

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This