Mahdolliset mielipiteet LUONNOKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunki, kaavoitus, PL 70, 49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi.

Mahdolliset muistutukset EHDOTUKSISTA tulee toimittaa viimeistään ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Haminan kaupunginhallitus, PL 70,  49401 HAMINA, tai sähköpostilla kirjaamo(at)hamina.fi

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta, puhelin 0400 485 531 / kaavoitusinsinööri Susanna Askonen, puhelin 050 432 0317,  Käyntiosoite on Haminan kaupungintalo, Puistokatu 2 (2. kerros), HAMINA.
_______________________________________________________________________________________

ASEMAKAAVOJEN MUUTOSEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ  6.9. – 5.10.2023

 

540
ASEMAKAAVAN MUUTOS UUDESSA-SUMMASSA, OSOITTEESSA KANKAANTIE 14

Muutoksen tarkoituksena on puistoalueen osan käyttötarkoituksen muuttaminen omakotitalotontiksi.

Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Seurantalomake

571
ASEMAKAAVAN MUUTOS UUDEN-SUMMAN KORTTELISSA 62, OSOITTEESSA KERROSPOLKU 3

Muutoksen tarkoituksena on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten korttelialueen
muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Seurantalomake

572
ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ TONTTIJAON MUUTOS SAVINIEMEN KAUPUNGINOSAN
KORTTELISSA 55, OSOITTEESSA PURSIMIEHENKATU 2, SEKÄ VIEREISELLÄ PUISTOALUEELLA

Muutoksen tarkoituksena on jakaa omakotitalotontti kahdeksi tontiksi. Puistoalueen vanhentunut asemakaava-
merkintä rautatie- ja katualueesta muutetaan nykyistä käyttöä vastaavaksi puistoalueeksi.

Asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Seurantalomake

Tonttijaon muutosehdotus

Ylläolevia kaavaehdotuksia koskevat asiakirjat ovat  nähtävillä 6.9. – 5.10.2023 kaupungin
verkkosivuilla
www.hamina.fi, sekä myös Haminan asiointipalvelussa, os. Puistokatu 2, Hamina.

_______________________________________________________________________________________________

ASEMAKAAVOJEN MUUTOSLUONNOKSIA NÄHTÄVILLÄ  23.8. – 21.9.2023

 

493
ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 24 TONTILLA 4, OSOITTEESSA SATAMAKATU 3

Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa lisärakentaminen useampaan kerrokseen entisen uimahallisiiven kohdalle.

Asemakaavan muutosluonnos
Asemakaavaselostus (luonnos)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

573
ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS ALAKAUPUNGIN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 69
TONTILLA 11, 
OSOITTEESSA VIIPURINKATU 7  (EKAMIN KAMPUSALUE)

Muutoksen tarkoituksena on osan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen muuttaminen
teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa ympäristöhäiriötä, sekä
myös pysäköintialueen merkitseminen kaavaan.

Asemakaavan muutosluonnos
Asemakaavaselostus (luonnos)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

Kaavaluonnoksia koskevat asiakirjat ovat  nähtävillä 23.8. – 21.9.2023 kaupungin
verkkosivuilla
www.hamina.fi, sekä myös Haminan asiointipalvelussa, os. Puistokatu 2, Hamina.

 

__________________________________________________________________________________

562
SALMENKYLÄN KORTTELISSA 90B SEKÄ VIEREISILLÄ KATU- JA PUISTOALUEILLA

Muutoksen tarkoituksena on korttelin yhteiskäyttöön osoitetun puistoalueen osan muuttaminen samaan kiinteistöön
kuuluvien asuintonttien käyttöön sekä kaavan tarkistaminen jo rakennetun omakotitontin (AO) osalta.

Asemakaavan muutos
Asemakaavan selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Seurantalomake
Yhteenveto ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta
Yhteenveto ja vastineet ehdotusvaiheen palautteesta
Vastine huomautukseen tarkistetusta ehdotuksesta

Haminan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2022 §54 hyväksynyt asemakaavamuutoksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This