Asemakaava on yksityiskohtainen osa-alueiden käytön ja rakentamisen järjestämistä ohjaava kaava. Sen tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan edistämisen, rakennussuojelun sekä kaavan muiden ohjaustavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Haminan kaupungin voimassa oleva asemakaava löytyy lähikuntien yhteisestä Etelä-Kymenlaakson karttapalvelusta.

Vireillä olevat asemakaavat

Pin It on Pinterest

Share This