Haminan kaupungin kiinteistöpalvelut vastaa kaupungin omistamien rakennusten ja toimitilojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, peruskorjauksesta ja kunnossapidosta sekä tarpeettomaksi käyneiden rakennusten myymisestä ja purkamisesta.

Sami Kahila, kiinteistöpäällikkö

Kiinteistöpäällikkö toimii kiinteisöpalveluiden esihenkilönä. Hän hoitaa yhteydet kiinteistöihin liittyviin sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvät sopimukset, johtaa rakennuttamista sekä kehityshankkeita ja vastaa myytävistä kiinteistöistä.

Jukka Hakulinen, kiinteistötyönjohtaja

Kiinteistötyönjohtaja on kirves- ja rakennusmiesten sekä laitosmiesten työnjohtaja ja esihenkilö. Lisäksi hän toimii sähkömiesten esihenkilönä ja kiinteistöpalveluiden työllisyyskoordinaattori.

Tommi Saarainen, sähkötyönjohtaja

Sähkötyönjohtaja toimii sähkötöiden johtaja kaupungilla sekä Haminan vedellä. Hän vastaa kiinteistöjen taloteknisten järjestelmien ylläpito-, huolto- ja rakennuttamistehtävistä sekä sähkö-, palo-, turva- ja automaatiojärjestelmistä.

Toni Puustinen, LVI-insinööri

LVI-insinööri vastaa kiinteistöjen taloteknisten järjestelmien ylläpito-, huolto- ja rakennuttamistehtävistä sekä rakennusten energiatehokkuuden hallinnasta ja LVI-insinöörin tehtävistä rakennusvalvonnassa.

Pin It on Pinterest

Share This