Haminan katujen kunnossapitoluokitus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 30.1.2003.

Luokituksessa on otettu huomioon katujen ja kevyen liikenteen väylien liikenteellinen merkitys sekä luonteva aurausjärjestys. Kunnossapitoluokat laatuvaatimuksineen ovat Kuntaliiton julkaisun mukaiset.

Ajoradat

Ajoradat on jaettu kunnossapitoluokkiin I ja II.

Ajoradalla noudatetaan käytänössä kunnossapitoluokan II mukaista tavoitetta, jolloin

  • ajoradalla sallitaan irtolunta keskimäärin enintään 6 cm
  • ajorata on oltava kuitenkin aina henkilöautolla ajettavassa kunnossa (ambulanssi ja taksi)
  • pyhäpäivinä voidaan hyväksyttävänä tavoitetasona pitää kunnossapitoluokkaa II, jolloin  irtolunta sallitaan keskimäärin enintään 8 cm.

Kevyen liikenteen väylät

  • väylällä sallitaan irtolunta keskimäärin 3 cm

 Aurauksen aloitus ja suoritus

Pin It on Pinterest

Share This