Kaupunkikehitysvaliokunnan päätöksen 3.11.2021 § 68 mukaiset hulevesimaksut ja niiden tarkennetut määräytymisperusteet ovat seuraavat:

Asuinrakennus

Huoneistomäärä

Taksa €/vuosi

omakotitalo, yhden asunnon talo

1

40

paritalo, kahden asunnon talo

2

60

rivitalo, pienkerrostalo tai muu huoneistomäärältään vastaava asuinrakennus

3-7

90

rivitalo, pienkerrostalo tai muu huoneistomäärältään vastaava asuinrakennus

8-20

200

rivitalo, kerrostalo tai muu huoneistomäärältään vastaava asuinrakennus

>20

600

 

Muu rakennus

Muu peruste

Taksa

vapaa-ajan asunto

aiheuttamisperiaatteen mukaan

40

liiketoimintaa tai teollisuutta palveleva rakennus

aiheuttamisperiaatteen mukaan

600

rakennukset asemakaava-alueilla Y, EM tai C kuten esim. valtion rakennukset, seurakuntien rakennukset, sosiaali- ja terveystointa tai opetuskäyttöä palvelevat rakennukset

aiheuttamisperiaatteen mukaan

600

Lisäksi

 1. Jos kiinteistöllä on useita asuinrakennuksia, hulevesimaksu määräytyy kiinteistöllä olevien rakennusten yhteenlasketun asuinhuoneistomäärän mukaan.
 2. Jos kiinteistöllä on asuinrakennus ja muut rakennukset ovat talous- tai saunarakennuksia, hulevesimaksu määräytyy asuinrakennuksen mukaan.

 3. Jos kiinteistöllä on useita erityyppisiä rakennuksia, hulevesimaksu määräytyy korkeimpaan taksaryhmään kuuluvan rakennustyypin mukaan alla esitetyssä järjestyksessä. Epäselvissä tapauksissa huomioidaan asemakaavassa merkitty kiinteistön pääkäyttötarkoitus (esim. varasto voi sijaita omakotitalojen tai teollisuusrakennusten korttelialueella).

  1. liiketoimintaa tai teollisuutta palveleva rakennus

  2. rakennus Y-, EM- tai C-alueella kuten valtion, seurakuntien, sosiaali- ja terveystointa tai opetuskäyttöä palveleva rakennus

  3. asuinhuoneistojen yhteismäärä kiinteistöllä

  4. vapaa-ajan rakennus

 4. Jos kiinteistöllä ei ole rakennuksia tai rakennustyypille ei voida soveltaa muita perusteita, hulevesimaksu määräytyy alimman maksuluokan mukaan (40 euroa). Rakentamattomien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen maksu on 20 euroa.

Hulevesimaksun perintä

Hulevesimaksun perintä ei edellytä sopimusta vaan sen perimisessä noudatetaan Maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n säännöksiä. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu ja suoraan ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä tai määräystä. Erääntyneelle laskulle on suoritettava voimassa oleva viivästyskorko sekä huomautuskulut kirjallisen maksukehotuksen lähettämisestä. Hulevesimaksu on arvonlisäveroton maksu.

Hulevesimaksun muistutus (muutoksen hakeminen)

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus tehdä muistutus julkisoikeudelliseen maksuun 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Ohjeet muistutuksen tekemiseen tulevat laskun liitteenä. Muistutuksen lähettäminen on mahdollista vasta hulevesilaskun saamisen jälkeen.

Kirjallisessa muistutuksessa tulee olla tieto kiinteistöstä (kiinteistötunnus ja kiinteistön osoite) sekä perustelu miksi kiinteistön omistaja hakee muutosta hulevesimaksuun. Muistutuksesta tulee ilmetä myös muistutuksen tekijän yhteystiedot, jonne vastine toimitetaan. Muistutuksen liitteeksi pyydetään kopio saadusta hulevesilaskusta.

Muistutus toimitetaan kaupungin Kirjaamoon

 • sähköpostilla: kirjaamo@hamina.fi (viestin otsikoksi MUISTUTUS HULEVESIMAKSUUN) tai
 • postitse: Kirjaamo / muistutus hulevesimaksuun, PL 70, 49401 Hamina.
 • Muistutuksen voi toimittaa myös asiointipalveluun osoitteeseen Puistokatu 2.

Mikäli hulevesimaksuun on haettu muutosta, mahdolliset perintätoimenpiteet katkaistaan muistutuksen käsittelyn ajaksi.

Pin It on Pinterest

Share This