Haminan kaupungissa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä kiinteistö kohtainen (ent. sopimusperusteinen) jätteenkuljetusjärjestelmä, joka on ulotettu koko kaupungin alueelle. Asiakas tekee kuljetussopimuksen suoraan kuljetusta hoitavan yrityksen kanssa. Laskutuksen tekee jätekuljetusta hoitava yrittäjä. Hinnoittelu noudattaa vapaan kilpailun periaatetta.

Kiinteistö kohtaisessa jätteenkuljetuksessa kuljetetaan asumisessa syntyvät muut kuin vaaralliset jätteet. Vaarallinen jäte on aina eroteltava ja toimitettava ao. vastaanottopisteisiin. Jätelain mukaan hyötyjätteet on eroteltava muusta jätteestä ja toimitettava ekopisteisiin.

Jäteastia
Kiinteistöjen jäteastioiden tulee olla koneellisesti tyhjennettäviä. Jätesäkkitelineet ovat poistuneet käytöstä.

Jäteilmoitus
Jäteastia tyhjennetään kahden viikon välein tai useammin. Harvempi tyhjennysväli edellyttää jätehuoltoviranomaisen lupaa.

Kotitaloudet voivat tehdä:

  • ilmoituksen elintarvikejätteiden kompostoinnista
  • hakea pidennettyä jäteastioiden tyhjennysväliä, mikäli siihen on perusteltu syy
  • ilmoituksen yhteisistä jäteastioista.

Täältä löydät tarvittavia lomakkeita tulostettaviksi.

Järjestettyä jätteenkuljetusta Haminan alueella hoitavat:

Haminan Jätehuolto Oy

Vehkalahden Jäte ja Kuljetus Oy

Jätehuolto Suurpää Oy

Lassila & Tikanoja Oy

Jätehuollon valvonta ja neuvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätehuoltoa ja roskaantumista jätelain ja -asetuksen nojalla. Jätelainsäädännön tavoitteena on ehkäistä ja torjua jätteistä aiheutuvaa haittaa ja vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Jätelaissa velvoitetaan ensisijaisesti vähentämään jätemääriä ja hyödyntämään jäte (esim. kierrätys- tai käyttöenergiana). Mikäli jätettä ei voida hyödyntää sijoitetaan se asianmukaisesti kaatopaikalle tai toimitetaan jatkokäsittelyyn, kuten vaaralliset jätteet ongelmajätelaitokselle.

Jätteet lajitellaan hyöty-, bio-, vaaralliseen ja loppujätteeseen. Jätteiden lajittelusta ja keräysvälineistä on annettu ohjeita jätehuoltomääräyksissä, joita saat tulostettua jätehuollon sivuilta tai voit noutaa asiakaspalvelupisteestä ja ympäristötoimistosta. Lajitteluneuvontaa tms. saat myös Kymenlaakson Jäte Oy:n asukasneuvonnasta.

Lisätietoja jätehuollon operatiivisista asioista:
Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff, 040 511 9819

Pin It on Pinterest

Share This