Vehkalahden koululla vieraili tutustujia Italiasta sekä Suomen sovittelufoorumista perjantaina 15.9.2023.
Italialaiset vieraat olivat tutustumassa Suomessa Verso – vertaissovitteluun, joka on hyväksi todettu malli lasten ja nuorten ristiriitojen ratkaisuissa. Verso eli vertaissovittelu tuo nimensä mukaisesti sovittelutaitoja ja kohtaamisen kulttuuria koululaisten arkeen. Tarkoituksena on, että osapuolet itse ohjataan miettimään ratkaisuja ristiriitoihinsa isompien oppilaiden avustuksella.

Päivän aluksi 7.-9. Verso-oppilaat esittelivät Verso-toimintaa ja tekivät esityksen siitä, kuinka sovittelutapaamiset hoidetaan. Vierailuun osallistuivat myös Vehkalahden koulun vs. rehtori Anna Nikka, vt. kasvatus- ja koulutusjohtaja Suvi Takkinen, opiskeluhuollon kuraattori Eija Kiiski sekä Verso-opettajat Taina Paronen ja Mirja Keskiaho. 

Esittelyn lisäksi vierailijat kävivät oppilaiden ja henkilöstön kanssa paljon keskustelua vertaissovittelun hyödyistä, toiminnasta ja hallinnon näkökulmista Verson käyttöönottamisessa. Oppilaat kertoivat, että ovat mukana toiminnassa, koska siitä tulee hyvä mieli ja voi auttaa toisia. Oppilaat samaistuvat paremmin toisiin oppilaisiin ja kokevat, että heille voidaan kertoa tilanteista avoimemmin kuin aikuisille. Isommat oppilaat pystyvät Verson kautta tarjoamaan monenlaisia ratkaisuja ristiriitoihin.

Hallinnon näkökulmasta Verson käyttöönotto vaatii aikaa ja halua kokeilla uutta mallia. Tarvitaan myös motivoitunut ja sitoutunut työntekijä, joka on aiheesta kiinnostunut. Tällaisia toimintamalleja ei voida ottaa käyttöön käskien vaan halun täytyy löytyä työntekijöistä.

Vierailijat olivat erittäin vaikuttuneita Vehkalahden koulun Verso-toiminnasta ja näkivät monia mahdollisuuksia, miten mallia voitasiin hyödyntää myös heillä.

Pin It on Pinterest

Share This