Uimavesien mikrobiologinen laatu oli 7.7. – 14.7.2021 yleisiltä uimarannoilta otetuissa näytteissä pääasiassa hyvä. Haminassa Savilahden uimarannalta 7.7. otetussa näytteessä todettiin kohonneita enterokokki ja E.coli-bakteeri pitoisuuksia eikä uimavesi täyttänyt uimavedelle asetettuja laatuvaatimuksia. Rannalla oli näytteenoton yhteydessä runsaasi lintuja, mikä on todennäköinen syy kohonneisiin bakteeripitoisuuksiin. Uimarannalta otettiin uusintanäyte 14.7., joka täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Uimarannoilla ei havaittu sinilevää. Uimaveden lämpötila vaihteli + 23,0 – + 27,0 välillä.

https://www.hamina.fi/asukkaalle/wp-content/uploads/sites/12/2021/07/Uimavesitiedote-heinakuu-2021.pdf

Lisätietoja antaa

terveystarkastajat p. 05 749 2551

Pin It on Pinterest

Share This