Keväällä 2020 kaupunkilaisilta kysyttiin ideoita Suomen lipun aukion kohentamiseksi. Aukion viihtyisyyden parantamiseksi saatiin satoja vastauksia ja hyviä ideoita. Nyt ideoista on tehty valmis kokonaissuunnitelma, jonka toteuttaminen alkaa syksyllä 2020. Suunnitelman yksityiskohtia tarkennetaan toteuttamisen edetessä.
suomen lipun aukio

Tavoitteena on rakentaa aukio ilmeeltään selkeäksi, rauhalliseksi ja arvokkaaksi, jossa päähuomion saa Suomen suurlippu. Toiminnoiltaan aukio on monipuolinen ja joustava. Aukiolle varataan edelleen mahdollisuus järjestää tapahtumia ja huomioidaan näiden tilan tarve.

Pääelementteinä aukiolle on suunniteltu mm. seuraavaa:

 • lipputangon ympärille asemakaavan mukainen kivetty alue, josta kivetyt kulkukäytävät Lepikönranta-kadulle ja rantareitille
 • punertava kivituhkapintainen tapahtumakenttä
 • istuskelu- ja oleskelualueita     
 • avoimia pitkiä näkymiä suurlipulle, taustalla mm. avoin merinäkymä
 • aukion liittyminen sujuvasti Tervasaaren kautta kaupunkirantoja kiertävään rantareitistöön
 • ranta-alueen hyödyntäminen virkistyskäyttöön
 • reuna-alueiden huolittelu mm. istutuksin, rajauksin ja kivetyksin
 • epäsuoran, hillityn valaistuksen käyttö kulkukäytävillä ja oleskelualueilla
 • pysäköinnin osoittaminen aukion ulkopuolelle, huoltoajo Vajapolun päässä sijaitsevan pysäköintialueen kautta
 • Lepikönranta-kadun jalkakäytävien rakentaminen ja viimeistely mm. graniittisin reunakivin
 • opastus aukiolta muihin keskustan/ Tervasaaren kohteisiin ja nähtävyyksiin (infotaulun lisäksi tolppa, jossa kohteiden suuntakyltit ja etäisyydet aukiolta)

Klikkaamalla karttakuvaa voit tarkastella suunnitelmaa suurempana.Suomen lipun aukion yleissuunnitelma

Kevään 2020 asukaskyselyn ideoista suunnittelussa huomioitiin mm. tangon ympärille kiveys ympyräasemakaavan muotoon, puistomainen alue sekä penkit, pelialueet, ”jättikokoiset” lepolassit, infotaulut ja opasteet, valaistus ja selkeät kulkuväylät sekä palvelurakennus (WC / kioski / kahvila / ravintola / infopiste / terassi) ja rannan levähdys-, tauko-, grilli- tai nuotiopaikka.

Lisäksi kaupungin puisto- ja viheralueille asukaskyselyn ehdotuksista huomioidaan muita ideoita, kuten isot kuvakehykset (Tervasaari, vanha keskusta) ja suihkulähde merenlahdelle (Oolanninpuiston edusta)

Suomen lipun aukion rakentaminen vaiheistetaan syksylle 2020 ja vuodelle 2021

Ensimmäisessä vaiheessa viimeistellään pinnat ja rajaukset, tehdään kulkukäytävät, yhdistetään jalkakäytävä rantareittiin, lisätään kyltit ja opasteet sekä istutetaan isot taimet. Myös nuotiopaikka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan jo syksyllä 2020.

Toisessa vaiheessa tehdään kiveys (pohjat syksyllä 2020) ja istutukset, sijoitetaan kalusteet, viimeistellään peli- ja oleskelualueet, toteutetaan valaistus sekä tehdään köynnösseinämä naapuritalon autokatoksen eteen. Viimeisenä vaiheena toteutetaan aukion palvelurakennus, joka pysyvänä rakennuksena edellyttää asemakaavamuutosta alueella.

Suomen lipun aukion kohentamisen aloittamiseen on varauduttu jo vuoden 2020 budjetissa. Ensi vuodelle yleisen viherrakentamisen talousarvioon varataan määräraha suunnitelman toteutuksen jatkamiseen.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This