Poitsilan koulu

Kaupunginvaltuusto on 14.3.2023 § 10 hyväksynyt Haminan kaupungin uuden palveluverkkoselvityksen. Selvityksessä on esitetty lakkautettavaksi Poitsilan koulu ja Esikoulu Esikko. Palveluverkkoselvityksen käsitteleminen ja hyväksyminen ei vielä tarkoita, että selvityksessä esitetyt koulut lakkaavat, vaan koulujen lakkauttamiset tulee vielä käsitellä erikseen virallisten kuulemistilaisuuksien jälkeen.

Poitsilan koulun ja Esikoulu Esikon yhteinen virallinen kuulemistilaisuus tullaan järjestämään Poitsilan koululla 18.10.2023 klo 17.00.

Tervetuloa!

Kasvatus ja koulutus -valiokunta

Pin It on Pinterest

Share This