Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa haminalaisten ja Haminasta kiinnostuneiden ulkopaikkakuntalaisten senioreiden mielenkiinto yhteisölliseen asumismuotoon sekä kiinnostus yhteisöasumiseen Tervasaaressa.
Tervasaaren laiturilla nainen ja lapsi kävelemässä, meri taustalla.

Yhteisöasumisella tarkoitetaan asumista ja elämistä,  jossa itse asunto voi olla  paritalossa, rivitalossa tai kerrostalossa. Asuinympäristö ja/tai erilaisiin tarkoituksiin suunnitellut yhteiset tilat talossa tai pihapiirissä ovat sellaisia, jotka mahdollistavat kohtaamiset ja sosiaaliset kontaktit sekä  yhdessä tekemisen.

Kyselyn jälkeen tullaan kiinnostuneille  järjestetään yhteisöasumiseen liittyvä yleisötilaisuus tarkemman käsityksen antamiseksi yhteisöasumisesta, toteuttamismahdollisuuksista ja asumiskustannusten muodostumisesta.

Viime keväänä järjestetyssä kyselyssä löytyi 13 yhteisöasumisesta kiinnostutta vastaajaa. Tämä kysely kohdennetaan kohderyhmään yli 50v., jolla halutaan selvittää erityisesti tämän ikäryhmän kiinnostusta yhteisöasumiseen Tervasaaressa. Kyselyn jälkeen kaupunki on yhteydessä henkilökohtaisesti kaikkiin yhteisöasumisesta kiinostuneisiin.

Kysely ei sido vastaajaa mihinkään.

Kysely on päätynyt 7.1.2022.

Pin It on Pinterest

Share This