Paneelikeskustelijat ja juontajat lavalla.

Haminan nuorisovaltuusto järjesti perinteeksi muodostuneen Nuorten hyvinvointiseminaarin 20.11.2023 Summan kylä- ja kulttuurikeskuksella. Seminaarin aiheena oli tänä vuonna moninaisuus ja juontaja toimi nuorisovaltuuston sihteeri Ilona Lehtola. Ensimmäisenä aiheeseen kuulijat johdatti puhuja ja taiteilija Piki Rantanen otsikolla Näkyväksi tekemisestä nähdyksi tuleminen. Hän työskentelee vahvasti erityisesti sateenkaarinuorten oikeuksien parantamiseksi.

– Tänään liputettiin lapsen oikeuksien päivää mutta myös transsukupuolisten muistopäivä eli muistopäivä kuluneen vuoden aikana henkirikoksen uhrina menehtyneiden transsukupuolisten muistoksi, Piki Rantanen muistutti kuulijoita.

– Tieto vähentää vihaa ja syrjintää. Tiedon luonteeseen kuuluu jatkuva muutos ja on tärkeää muistaa, että kukaan ei voi tietää kaikkea, eikä onneksi tarvitse. Tilastollisesti on valtavan epätodennäköistä etteikö jokaisessa koulussa tai työyhteisössä olisi yhtään sateenkaari-ihmistä. Usein sanotaan, että ole oma itsesi mutta se vaatii valtavasti nuorelta paljon uskallusta. Se jättää vastuun nuorelle, kun tärkeämpää olisi tehdä rakenteet niin, ettei kenenkään erilaisuutta tarvitsisi julistaa erikseen. Sateenkaarioikeudet ovat myös lapsen oikeuksia.

– Sateenkaari-ihmisyys ei tuota kipua ja ahdistusta vaan ympäröivä yhteiskunta tuottaa. Maailman pitäisi olla sellainen, jossa jokainen nuori tuntisi olevansa tärkeä ja hyvä omana itsenään. Sellaista maailmaa kohti meidän on mentävä.

– On tärkeää, että ihmisen kasvua omaksi itsekseen tuetaan. Tiedostetaan, mikä nuoren omassa identiteetissä on ihanaa ja, miten sitä voisi tukea. On tärkeää muistaa, että nuoret itse ovat oman itsensä parhaita asiantuntijoita. Kysykää nuorilta, kuinka he haluavat tulla kohdatuiksi ja kuulkaa se ja olkaa valmiita näkemään nuoret juuri sellaisina kuin he ovat.

Vuoden lapsellinen teko-palkinto

Seminaarissa Pelastakaa Lapset ry, Haminan paikallisyhdistys jakoi Vuoden lapsellinen teko-palkinnon. Lapsen oikeus hyvinvointiin on tämän vuoden teemana ja Pelastakaa Lasten toimijat haastavatkin suomalaiset mukaan tukemaan suomalaisia lapsia ja lapsiperheitä. Vuoden lapsellinen teko-palkinto on Imatralla kehitetty tunnustuspalkinto, joka myönnetään nyt neljättä kertaa. Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli paljon ja valinta oli vaikea, koska paljon toimijoita, jotka ovat tehneet hyvää työtä lasten oikeuksien, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjinä. 

Vuoden 2023 valittu henkilö tarjoaa tilapäistä apua ja vanhemmuuden tukemista perheille. Hän välittää aidosti lasten ja vanhempien hyvinvoinnista, on läsnä kun tulee kotiin ja huomioi aina perheen jokaisen jäsenen. Palkinnon saaja on tänä vuonna kotipalvelutyöntekijä Emmi Järvenpää

Musiikkia ja Kirje nuorille

Seminaarissa kuultiin myös haminalaisnuorten Duo Sini ja Viljami esittäminä suomalaisia kappaleita, jotka kuljettivat seminaarikuulijat tunnelmasta toiseen. Musisoinnin jälkeen vuorossa oli Kirsi Komulainen kirjoittajayhdistys Paltta ry:stä. Paltta ry on täyttänyt tänä vuonna 60 vuotta. Paltta ry:ssä toimii myös Alma Ärmäsen vetämä Nuorten kirjoittajien ryhmä, joka järjestää erilaisia kursseja ja kirjoituskilpailuja. Seminaarissa Paltta ry oli mukana tuottamassa työpajaa teemalla Kirje nuorille. Yleisö sai kirjoittaa oman kirjeensä haminalaiselle nuorelle, jotka myöhemmin julkaistaan nuorten ja kaikkien luettavaksi.

Paneelikeskustelu illan teemasta

Illan viimeisenä ohjelmana oli paneelikeskustelu moninaisuudesta Haminassa. Nelli Tammelin ja Alma Ärmänen. Keskustelijoina olivat kasvatus- ja koulutusjohtaja Suvi Takkinen, nuorisokoordinaattori Jenny Amperla, Haminan seurakunnan nuorisotyöntekijä Miika Rokka ja Hamina Pride ry:ltä Wilma Heino ja Jinna Kiisuo

Miten nuorten moninaisuus näkyy Haminassa sekä työssäsi?

– Hamina Pride on tuonut Haminaan sateenkaari-ihmisten vertaistoimintaa ja yhteistoimintaa kaikille kaupunkilaisille mm. kesällä ensimmäistä kertaa järjestetyn Hamina Pride-puistojuhlan muodossa, kertoivat Wilma Heino ja Jinna Kiisuo.

– Rippikoulussa teemat nostavat päätään ja kun haminalaisia 15-vuotiaista kohdataan noin puolet niin joukkoon mahtuu paljon erilaisia persoonia, toteaa Miika Rokka.

– Tuntuu, että tänä päivänä nuoret uskaltavat paremmin tuoda esiin omaa persoonaansa, totesi Suvi Takkinen.

– Nuorisopalveluissa tasa-arvoisuus ja tasapuolisuus, avoimuus sekä avoin ilmapiiri ovat avainasemassa, muistutti Jenny Amperla.

Onko Haminassa turvallista ja helppoa olla oma itsensä?

– Osittain on ja osittain ei. Kun nuorella turvallinen kasvuympäristö, turvallisia aikuisia ja hyvä ystäviä niin on, mutta jos ympäristö on epävakaa on varmasti turvaton fiilis olla oma itsensä, kokosivat ajatuksia opiskeluhuolto ja nuorisopalvelut.

– Haminassa on hyvin vähän näkyvää erilaisuutta, joten tekemistä on paljon. Onneksi nuoret ovat muutoksen moottoreita ja päivä päivältä parempaan suuntaan.

Millainen on vähemmistönuorten asema Haminassa?

– Tärkeintä on ihmiskohtaamiset, joten tarjolla apua ja tukea esim. opiskeluhuollosta. Nuorisopalveluilla on paljon hyvää tarjontaa. Esimerkiksi nuorisotyöntekijät on niitä turvallisia aikuisia, joiden kanssa voi jutella ja peilata omia ajatuksia. 

– Aikuisilla on tässä asiassa tärkeä rooli. Se, minkälaista keskustelua me käymme, kuinka kaupungilla toimimme ja millaista toimintaa johdetaan on merkityksellistä. 

– Jokainen haminalainen aikuinen voisi toimia turvallisena aikuisena ja puuttua epäkohtiin. Tilastot näyttävät tällä hetkellä ikäviltä ja se varmasti näyttäytyy niin myös meidän kaupungissamme.

Miten vähemmistönuorten oikeuksia edistetään Haminassaa?

– Työskennellään sen hyväksi, ettei olisi automaattista oletusta, että ei meillä täällä ole vähemmistönuoria. On tärkeää tehdään nuoren kasvuympäristöstä sellainen, jossa moninaisuus on ok. Ollaan avoimia ja järjestetään avoimia tilaisuuksia olla oma itsensä.

– Mahdollistetaan erilaisia tiloja, toimitaan turvallisina aikuisina, puututaan epäkohtiin ja ollaan osa moninaisia yhteisöjä. Vahvistetaan osallisuutta ja tuodaan nuorten ääni kuuluviin.

– Tärkeitä avaimia on tässä avoin asenne ilmapiiri, tiedon lisääminen ja asian äärellä oleminen. Olen iloinen, että nuorisovaltuusto halusi nostaa tämän tärkeän asian seminaarin teemaksi tänä vuonna.

Maailmanluokan pikkukaupunki brändi – kuinka nuorten moninaisuus näkyy siinä?

– On tärkeää päästä irti leimautumisen pelosta esim. osallistuminen sateenkaarikahvila ei ole automaattinen leima.

– Lapsenkengissä ollaan vähemmistöjen huomioinnissa. Kaupunki on yhtä kuin kaupunkilaiset, joten asenteisiin tulisi kiinnittää edelleen huomiota.

– Jos me täällä pystytään johonkin hienoon niin se kantaa pitkälle. Sloganissa on tilaa tarttua ja tehdä brändistä jotain todella oikeaa.

– Kaupunki pyrkii olemaan kokoaan suurempi samoin kuin Hamina Pride. Maailmanluokan pikkukaupunkiin pitää mahtua monenlaisia ihmisiä.

Keskustelua käytiin myös syrjinnän kokemuksista ja siitä, miten jokainen omalta osaltaan edistää sateenkaarinuorten asemaa Haminassa.

Pin It on Pinterest

Share This