Haminan nuorisopalveluiden ja Haminan nuorisovaltuuston yhteinen Nuorten hyvinvointiseminaari järjestettiin perinteiseen tapaan Lapsen oikeuksien päivänä. Tänä vuonna tilaisuutta pääsi seuraamaan etänä Haminan kaupungin youtube-kanavan kautta ja tilaisuuteen pääsi esittämään kommentteja ja kysymyksiä chatin välityksellä.
Seminaarin osallistujia rivissä.

Kuvassa vasemmalta: Riitta Hytönen, Satu Lampinen, Jenny Amperla, Ilari Viitasaari, Heidi Kuikko, Liisa Koski-Lukkari, Aleksi Tuononen, Ronja Tilli, Markus Lemmetyinen ja Jary Högnabba.

Nuorisovaltuuston jäsen Aaron Pihkanen juonsi seminaarin. Ensimmäisen puheenvuoron piti kasvatus- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Riitta Hytönen.

– Minulla on oikeus kiittää ja kehua Haminan kaupungin nuorisopalveluja. On paljon hyvää ja luovaa toimintaa tarjolla. Nuoret ovat saaneet uusia tiloja: mopotallin ja Ruissalon nuokkarin, joka keskittyy e-urheiluun, Riitta kiitteli puheessaan.

– Kun mietitään nuorisotyötä, sitä tekee paitsi työntekijät myös nuoret. Nuoret ottavat itse vastuun toiminnasta, jotta hommat toimivat. Nuoret voisivat tehdä muutakin kaupungin elävöittämiseksi. On hyvä, että nuoret ottavat kantaa, koska ikäihmiset ja aikuiset eivät huomaa kaikkea.

Vuoden lapsellinen teko-diplomi

Leena Sareskorpi ja Katja Paasio Haminan pelastakaa lapset ry:stä jakoivat Vuoden lapsellinen teko -diplomin. Tunnustus myönnettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia edistävälle tekijälle tai taholle. Ehdotuksia ja perusteluja on saanut jättää sosiaalisen median kautta.

– Hyviä ehdotuksia saatiin ja valinta oli vaikea eli palkittavat eivät tule koskaan loppumaan, Leena kommentoi ehdokkaita.

– Voittajaehdotuksen teki yksittäinen henkilö, joka perusteli ehdotustaan omilla hyvillä kokemuksillaan, hyvällä seudullisella maineella, lapsille ja perheille räätälöidyllä toiminnalla sekä tasa-arvoa edistävällä toiminnalla. Siellä ohjaajat tekevät työtä sydämellään ja valinnanvaraa löytyy jokaiselle.

Näillä kriteereillä Vuoden lapsellinen diplomi ojennettiin Haminan avoimelle varhaiskasvatukselle. Työyhteisön puolesta diplomin vastaanotti varhaiskasvatuksen esimies Sanna Silvo. Sanna kiitteli upeaa tiimiä, jonka kanssa on helppo tehdä työtä. Avoin varhaiskasvatus rakennetaan joka vuosi uudelleen mukana olevien perheiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Sanna Silvo diplomin kanssa. Taustalla Leena Sareskorpi ja Katja Paasio Haminan pelastakaa lapset ry:stä.
Sanna Silvo otti vastaan avoimen varhaiskasvauksen puolesta Vuoden lapsellisin teko-diplomin.

Haminan malli

Muutosjohtaja Liisa Koski-Lukkari kertoi Haminan mallista, jonka tavoitteena on löytää jokaiselle lapselle ja nuorelle kavereita sekä mielekästä tekemistä. Malli on lähtöisin Islannista, jossa huoltajat ja koulut yhdessä miettivät keinoja nuorten päihteidenkäytön vähentämiseen sekä hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

– Suomen malli on mukana nykyisessä hallitusohjelmassa. Moni kaupunki rakentaa omaa malliaan, jonka tavoite on löytää kaikille lapsille ja nuorille kiinnostava ja innostava harrastus riippumatta vanhempien tuloista, Liisa avasi taustaa puheessaan.

– Haminan mallilla haetaan sitä, että jokainen löytää oman kivan harrastuksen ja kavereita. Mallilla torpataan syrjäytymistä ja kiusaamista ja sen kautta tavoitellaan lasten ja nuorten hyvinvointia.

Haminan mallin rakentaminen on aloitettu harrastustoiminnasta. Esimerkiksi kansalaisopisto tullut iltapäivätoiminnan rinnalle pitämään erilaisia kerhoja koulupäivän jälkeen. Myös koulunuorisotyö on ollut kehittämisen alla. Ruissalon nuokkari ja Pappilansalmen koulun Monex-tila on otettu hyvin omaksi.

– Tärkeää on yhdistysten yhteistyö ja aktiivisuus. Haminassa tehdään asioita yhdessä! Haminan kaupungin kaikki palvelut, yhdistykset, seurat, Ohjaamo, Kymsote ja Ekamin Rannikkopajat tekevät yhdessä paljon hyvää lasten ja nuorten eteen.

Koulutus Elämään Säätiö

Koulutus elämään säätiö toteuttaa systemaattista terveys- ja päihdekasvatusohjelmaa. Vuonna 2019 säätiön toimesta kierrettiin kaikki Haminan ala-koulut. Tänä syksynä on etäyhteyksien kautta kohdattu 4-6-luokkalaiset. Lisäksi 7.-8.-luokkalaisille järjestettiin etänä camera obscuraa eli kokemusoppimisen menetelmään pohjautuvaa mielikuvaseikkailua. Siinä apuna toimivat nuorisotyöntekijät ohjaamalla mielikuvaseikkailua kouluilla. Koulutyön lisäksi säätiö on mukana kehittämässä ja toteuttamassa Haminan ehkäisevää päihdetyötä.

– On tärkeää, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevät kannustavat ja rohkaisevat, tekevät pieniä tekoja. Jokaisella lapsella on oikeus tuntea olevansa erityinen ja ainutlaatuinen, Satu Carlson Koulutus Elämään Säätiöstä kertoo.
– Vanhemmat ovat avainasemassa oman lapsen hyvinvoinnin turvaamisessa. Lasten ja nuorten kanssa toimivien tulee muistaa tukea huoltajia heidän kasvatustehtävässä.

Koulutus Elämään Säätiön Satu Carlson kertoi säätiön toiminnasta.

Nuorten toimijuuskysely

Nuorten toimijuuskyselyn tuloksia käsiteltiin pienissä ryhmissä ja niistä tehtiin nostoja tarkempaan keskusteluun. Kouluja koskevia tuloksia käsitellyt ryhmä nosti esiin kouluruokailun, sisävälitunnit sekä istumapaikkojen lisäämisen kouluille. Ehdotuksina tuli myös erilaista välituntitoimintaa koululaisille. Nuorisotiloja ja -palveluita koskevia vastauksia käsitellyt ryhmä nosti esiin toiveen vanhemmalle nuorisolle eli yli 16-vuotiaille suunnatut nuokkarit, nuorisotyöntekijöiden määrän sekä nuorisotilojen viihtyvyyden parantamisen.

Harrastusmahdollisuuksia koskevia tuloksia käsitellyt ryhmä nosti esiin toiveet keulintasuorasta ja erilaisista mopotapahtumista, kunnon treenipuistosta sekä ilmaisesta mahdollisuudesta kokeilla erilaisia harrastuksia. Vetovoimaisesta ja nuorekkaasta Haminasta keskustellut ryhmä nosti esiin ulkoilupaikat, kesätyöt ja paremman mainonnan toiminnoista sekä vaikutusmahdollisuuksista.

Pin It on Pinterest

Share This